Current exhibitions

Joan Miro. Deux personnages hantés par un oiseau. 1976. Successio Miro Archive. Photo: Joan Ramon Bonet

MIRÓ & JORN

In the spring of 2021 Museum Jorn presents an exhibition with the Catalan painter Joan Miró and Asger Jorn.

Asger Jorn traveled to Paris in 1936 to study art. Among the biggest sources of inspiration was the internationally acclaimed artist Joan Miró. Although Jorn quickly found his own path in art, many parallels arose in the work of the two artists throughout his life. Including e.g. the experimental exploration of the possibilities of painting.

The exhibition is realized on the occasion of Silkeborg's 175th anniversary.

COVID 19
Museum Jorn follows the the Danish Health Authority´s recommendations in relation to handling COVID-19, so that everyone can visit the museum safely.

The exhibition is supported by:
Silkeborg Kommune
Aage og Johann Louis-Hansens Fond
Knud Højgaards Fond
15. Juni Fonden
MODERNISMENS NORDISKE STEMNINGER

Dansk kunst fra begyndelsen af 1900-tallet Vise fra den 21. april til december 2021

Museum Jorn råder over en større samling af symbolistisk og ekspressionistisk dansk kunst fra slutingen af 1800-tallet og frem til 1930’erne. Asger Jorn var meget optaget af denne periode i kunsten, som dannede både en historisk baggrund og indholdsmæssig inspiration til hans egen kunst. Derfor besluttede han, at dette fokusområde skulle udgøre en væsentlig grundsten i husets samlingsprofil.

Museets samling af klassisk, moderne kunst rummer betydelige værker af nogle af landets mest indflydelsesrige symbolister. Herunder de to skønvirkekunstnere Johannes Holbek (1872-1903) og Niels Hansen Jacobsen (1861-1942). Den tidlige danske ekspressionisme er repræsenteret af kunstnere som Julius Paulsen (1860-1932), Oluf Hartmann (1879-1910), Aksel Jørgensen (1883-1957), Martin Kaalund-Jørgensen (1889-1952) og Jens Adolf Jerichau (1890-1916).

Værkudvalget følger en tematisk sortering frem for en redegørelse af specifikke stilistiske særpræg. Der præsenteres romantisk inspirerede gengivelser af melankolske landskaber side om side med dystre figurbilleder som er rige på citater fra både oldnordiske sagaer og antikkens mytologier, og som bevæger sig i dramatiske eksistentialistiske spændingsfelter mellem liv og død.

Ved at sammenstille denne form for psykologiserende skandinaviske landskabs- og figurmaleri søger ophængningen at give beskueren et indtryk af en særlig kvalitet som Jorn anså som en af de væsentligste hos de repræsenterede kunstnere: Nemlig deres evne til at skabe en æstetik, der ikke benægter sin historiske baggrund - og som samtidig formår at gemme sin aktualitet og emotionelle slagkraft til mødet med beskueren.

THE NORDIC VOICES OF MODERNISM

Early Danish twentieth-century art From April 21 to December 2021

Museum Jorn has in its possession a major collection of symbolist and expressionist Danish art from the late nineteenth century until the 1930s. Asger Jorn was very interested in the art of this period, which provided both the historical background and inspiration for his own art. Consequently, he decided that this specific area was to be a significant foundation stone in the museum’s collection profile.

The museum’s collection of classic modern art comprises significant works by some of the country’s most influential symbolists. Amongst those works by the two art nouveau artists Johannes Holbek (1872—1903) and Niels Hansen Jacobsen (1861—1942). Early Danish expressionism is represented by artists including Julius Paulsen (1860—1932), Oluf Hartmann (1879—1910), Aksel Jørgensen (1883—1957), Martin Kaalund-Jørgensen (1889—1952) and Jens Adolf Jerichau (1890—1916).

The selection of works is themed rather than based on specific stylistic features. Romantically inspired depictions of melancholic landscapes next to sombre figural pictures packed with quotes from both ancient Nordic sagas and antique mythologies, suspended in dramatic tension between life and death.

By juxtaposing this kind of psychologising Scandinavian landscape and figural painting, the exhibition strives to give the viewer an impression of a distinct quality, which Jorn considered the most important feature of the artists represented: their ability to produce an aesthetic that does not deny its historical background, but still manages to preserve its topicality and emotional clout to the encounter with the viewer.Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS