Tidligere udstillinger

52 nyopdagede værker af Jorn

Med denne udstilling kan Museum Jorn præsentere 52 nyopdagede linoleumssnit af Asger Jorn (1914-73). Det er billeder fra ca. 1933-39, herunder illustrationer, familieportrætter, politiske satirer og en abstrakt komposition.

De 52 værker er skabt på baggrund af Jorns håndskårne linoleumsplader, der er monteret på træklodser og beregnet til at trykke med. Jorn afleverede dem i en kuffert, formodentlig engang i 1940’erne, til sin bror Vagn Ove Jorn i Silkeborg med besked om, at han skulle passe godt på dem. Her stod de igennem alle årene upåagtet i en kuffert i Vagn Oves kælder, men da denne døde i 2012, og huset skulle tømmes, henvendte familien sig til Museum Jorn.
Linoleumspladerne er blevet til i perioden ca. 1934-39, og de fleste er skåret, før Jorn tog til Paris i 1936. Jorn boede på det tidspunkt i Silkeborg og fik i begyndelsen sine linoleumssnit gengivet i spejderbladet Luren og i skolebladet Maal og Mærke. Senere fik han trykt nogle serier i det marxistiske tidsskrift Frem. De fleste af de 52 linoleumssnit var dog ikke kendte på forhånd og indgår derfor heller ikke i fortegnelsen over Jorns grafik.

Samlet giver værkerne et enestående indblik i den unge kunstners intense engagement i verden omkring sig. De bærer præg af at være skabt i en brydningstid, hvor alle var nødt til at vælge side. De nye værker viser en politisk og agitatorisk ekspressiv, men også humoristisk kunstner, der var engageret i sin samtid og de problemer, han og verden stod over for. I billederne ses begyndelsen til den fabulerende og historiefortællende billedverden, som senere gjorde Jorn så berømt.

Udstillingen viser de originale nyfundne plader og tryk lavet efter dem. Sidstnævnte er med stor varsomhed udført hos den danske kobbertrykker Borch Jensen som håndarbejde, da de originale plader er yderst skrøbelige.
Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS