Tidligere udstillinger


Per Kirkeby rummet

Per Kirkeby (1938-2018) er en af Skandinaviens internationalt mest indflydelsesrige kunstnere. Han var uddannet geolog, og han har været medlem af Den eksperimenterende Kunstskole i København, der prægede den danske kunstscene igennem 1960’erne. Han har bl.a. repræsenteret Danmark på Biennalen i Venedig og Documenta udstillingen i Kassel. I dag findes mange af hans malerier, murstensværker og grafiske arbejder på kunstmuseer over hele verden.

Kirkeby har haft et særligt forhold til Museum Jorn, hvis samlinger han studerede nøje i sine unge år som kunstner. I 1977 producerede Kirkeby en dokumentarfilm om Asger Jorn, hvis kunst han anså som en stor inspirationskilde. Siden 1970’erne har Museum Jorn løbende modtaget en stor mængde genstande fra Per Kirkeby, bl.a. over 3000 raderinger og prøvetryk, over 50 malerier og et arkiv, der omfatter flere tusinde genstande. Kirkeby-donationen udgør efterhånden en bærende del af museets identitet, og ved siden af Asger Jorn er Per Kirkeby blevet til Museum Jorns vigtigste samlings- og forskningsmæssige tyngdepunkt. Med oprettelsen af et særligt Per Kirkeby rum ønsker Museum Jorn at markere og anerkende kunstnerens personlige engagement og fremtrædende position i husets samling af eksperimenterende kunst. Rummet skal desuden være med til at perspektivere forskellige aspekter af Kirkebys kunst i fremtiden.

Om værkerne i rummet
Aktuelt har rummet fokus på to af Kirkebys tidlige murstensskulpturer fra museets samling, samtidig med at det opsummerer et halvt århundrede af kunstnerens maleriske produktion. Værket uden titel fra 2011 er en privat donation fra en af de mest betydelige Kirkeby-samlere i verden, Heiner E. Schmid. Det blev udstillet på Royal Academy i 2013, hvor Kirkeby fik overrakt en hæderspris. Malerierne fra hhv. 2011 og 1988 har hængt i kunstnerens egen stue, og de er med til at give rummet et personligt præg. Den store murstensskulptur, der inkorporerer tre masonitmalerier fra 1974 (Draperier, Lyn fra en klar himmel, Tør regnskov) er en installation, som Kirkeby realiserede på Aarhus Kunstbygning i 1975. Den sætter de kunstneriske metoder maleri og skulptur i en umiddelbar sammenhæng, mens Per Kirkebys allerførste murstensskulptur fra 1966, som er todelt og placeret i rummets centrum, indgår i en mere distanceret dialog med malerierne.
Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS