Udlån


Udlån fra museets samling

Museum Jorn samarbejder ofte med museer og udstillingssteder verden over i form af værkudlån. Vi stiller krav til vores udlånssamarbejder, men seriøse udstillingskoncepter og rammer, som imødekommer museale standarder, vil komme i betragtning. Vi holder løbende udlånsmøder, hvor museets kunstfaglige stab tager stilling til indkomne låneanmodninger.


BETINGELSER
For at udlån fra Museum Jorns samling kan blive aktuelt, bedes låner tage højde for følgende betingelser:

• Alle udgifter forbundet med udlånet, herunder transport, all risk forsikring, ud/indtjek ved konservator samt eventuelle udgifter forbundet med skæring af passepartout, indramning og pakning, afholdes af låner.

• Museum Jorns krav vedrørende udstilling, pakning mm. i forbindelse med det specifikke udlån skal til enhver tid efterkommes af låner.

• Såfremt låner ikke overholder de i låneaftalen fremsatte regulativer og krav kan Museum Jorn til enhver tid afbryde lånesagen eller tilbagekalde lånet uden varsel.

• Transporten skal varetages af et anerkendt kunsttransportfirma med erfaring indenfor art handling, sikkerhedsforanstaltninger og fragtprocedurer.

• Museum Jorn kan stille krav om, at de udlånte værker ledsages af en kurér. Denne overværer udpakning/indtjek samt nedpakning/udtjek på den pågældende lånerinstitution samt efterser, at lys- og sikkerhedsforholdene i udstillingsfaciliteterne er i overensstemmelse med de forud indgåede aftaler. Alle udgifter i forbindelse med kurérens rejse og ophold afholdes af lånetager.

• Museum Jorn kan bede om, at lånetager udfylder en facilitetsrapport om sikkerhedsinstallationer, lys- og klimaforhold mm. forud for udlånets godkendelse.

• Fotografier af udlånte værker, herunder digitale fotos i høj opløsning leveret trykklare til brug i katalog og andet udstillingsmateriale, kan bestilles for 800 kr. (private) og 500 kr. (museumspris). Der stilles krav om korrekt fotografangivelse/kreditering, som oplyses af Museum Jorn ved levering af billedmaterialet. Låner/bestiller har selv ansvaret for, at diverse ophavsretslige forhold og copyright i forbindelse med gengivelsen af værkerne er indhentet og administreret korrekt.

Hvad angår alle værker, tekster og andet materiale produceret af Asger Jorn, er Museum Jorn rettighedshaver. Tilladelsen til at reproducere Asger Jorns arbejder kan efter forespørgsel rekvireres gennem Copydan.


TIDSFRISTER
Af hensyn til udlånsmøder, godkendelsesprocedurer, konservatoreftersyn og administration har Museum Jorn opstillet følgende tidsfrister for fremsendelsen af låneanmodninger:

• Indenrigsudlån: 3 måneder

• Udenrigsudlån: 6 måneder


KONTAKT
Henvendelser vedrørende udlån og lånesager fremsendes til:

Museum Jorn, Silkeborg
Att.: Museumsinspektør Lucas Haberkorn
Gudenåvej 7-9
DK-8600 Silkeborg
Danmark

+ 45 8682 5388
luh@museumjorn.dkLysets kraft er betinget af mørkets dybde, hvorfor det at slukkes er lige så rigtigt som at tændes.

(Asger Jorn)


Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS