Tidligere udstillinger

Færøerne: Her arbejder Svend-Allan Sørensen på værker til den kommende udstilling på Museum Jorn

Svend-Allan Sørensen

Country og koncept

16. juni - 15. september 2013

Udstillingen viste den danske billedkunstner Svend-Allan Sørensens grafiske produktion som den udfoldede og udviklede sig i daværende øjeblik – hvilket den gjorde med rivende hast!

Udstillingen bestod af over 100 nyproducerede arbejder, som Svend-Allan Sørensen lavede blandt andet på Færøerne - bevæbnet med et Remington 870 haglgevær kal 12/76, romaner, fotografier, litografiske sten, syre, samt, ikke mindst, professionel assistance fra trykker Jan Andersson fra Færøernes litografiske værksted Steinprent, som blandt andet også trykker for Per Kirkeby. Herudover blev adskillige af værkerne til som unika-træsnit i kunstnerens egen have i Odense ved hjælp af en halvrusten tromlepresse, gamle bordplader, en tørresnor og en spiseske.

"Det jyske mudder"
I sit grafiske arbejde viser Svend-Allan Sørensen sit hudløst ærlige forhold til selve materialerne – sværten, træet, stenen, pressen og pladen. Selve grafikkens materialitet og dens analoge, trykte natur. Mange af arbejderne befinder sig i krydsfeltet mellem ordet og billedet, hvor betydninger dannes, skifter og brydes. Svend-Allan Sørensens værker forbindes ofte med lune, leg og nysgerrighed. Både i installationer med udstoppede byttedyr i sære positurer og i de finurlige fugle-sætninger fyldt med dobbeltbetydninger og referencer.

I mange af værkerne fra den helt nye, grafiske produktion tyder det dog på, at der er en gryende alvor på færde hos den unge kunstner. Lunet er fortsat til stede, men det får i højere grad følgeskab af et sanseligt og poetisk udtryk, som på én gang er mere raffineret og mere voldsomt. Svend-Allan Sørensen taler selv om behovet for at ”forholde sig til det jyske mudder, han kommer fra” - jægeren og det jagede, det landlige og det sproglige, naturligheden og strengheden.

Alle disse elementer og aspekter blev bragt i spil i udstillingen Country og koncept, som udfoldede en ung kunstners grafiske produktion og kærligheden til eksperimentet og tryksværten.

Baggrund
Med over 10.000 arbejder på papir bærer Museum Jorns samlinger tydeligt præg af Asger Jorns interesse for det trykte kunstværk. Derfor ønskede museet, at optakten til Jorns 100 års jubilæum i 2014 ikke tegnedes af store europæiske navne alene. Jorns kunstneriske blik udså sig ofte yngre kunstnere og værker, som vægtede eksperimentet og chancen, frem for det etablerede. Han mente, at kunsten altid skulle afspejle sin egen tid. En tanke, som naturligvis også er aktuel den dag i dag.

Svend-Allan Sørensen
Museum Jorn kunne derfor invitere installationsmager, jæger og grafiker, Svend-Allan Sørensen (f. 1975) indenfor i tegningsgalleriet på Museum Jorn. Svend-Allan Sørensen er født i jyske Kjellerup, i dag bosat i Odense og dimitterede fra Det Fynske Kunstakademi i 2002. Han har arbejdet inden for mange genrer, men udstillingen på Museum Jorn stillede skarpt på kunstnerens grafiske værk.

Svend-Allan Sørensen har allerede mange udstillinger bag sig, men ingen af disse har hidtil fokuseret på grafikken i et større omfang. Museum Jorn så derfor en unik mulighed for at udfolde netop den side af den unge kunstners produktion i sammenhæng - gennem mere end 100 helt nye og endnu ikke udstillede litografier, ætsninger, linoleums- og træsnit.


Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS