Om Per Kirkeby

Per Kirkeby i sit hus i De Bezzo i Norditalien. Foto: Mari Anne Duus Jørgensen.

Per Kirkeby (1938-2018)

Biografi

1938 - 56
BARNDOM
Per Kirkeby bliver født 1. september 1938 i København som den ældste søn af ingeniør Alfred Kirkeby Christensen og Lucy Helga Alice Nisbeth Bertelsen. Kirkeby vokser op på Bispebjerg og i Husum. Allerede i mellemskolen tager han ture ud i naturen for at tegne. I gymnasietiden på Vestre Borgerdyd opdyrker han en interesse for litteratur samtidig med, at han fastholder en interesse for billedkunsten.

1957-64
GEOLOGI OG FØRSTE EKSPEDITIONER
Kirkeby vælger dog en mere sikker levevej og begynder i 1957 at studere naturhistorie på Københavns Universitet. Opdagelsen af den naturvidenskabelige verden med feltobservationer, ordensprincipper og hypotesedannelser får stor indflydelse på hans billedarbejde – især på hans måde at opbygge billeder og billedprocesser. Under studiet ernærer han sig som geologisk assistent og deltager i 1958, 1959 og 1960 på forskningsture i Grønland. Med sig har han altid en feltbog, hvor han omhyggeligt nedfælder sine observationer. I 1961 får han trykt sine første træsnit i tidsskriftet Hvedekorn med titlen Evighedsfjorden i Grønland.

1962-63
STARTEN PÅ EKS-SKOLEN
Samtidig med sin universitetsuddannelse er Kirkeby aktiv som billedkunstner. I foråret 1962 opsøger han den nystartede eksperimenterende kunstskole i København, Eks-skolen, grundlagt af Poul Gernes og Troels Andersen. På Eks-skolen arbejder Kirkeby med eksperimenterende grafik, collagemaleri, 8 mm film, environments og happenings. I 1963 kan skolens indflydelse direkte spores i hans værker, da han på Galleri Gammel Strand sammen med bl.a. John Davidsen og Peter Louis Jensen viser et fællesværk i form af et stort environment med afbrændte møbler, avispapirskugler og en stor collagevæg. Kirkeby er også med fra starten, da Eks-skolen i 1962 eksperimenterer med en ny genre "malerhappenings". Fra 1963 skifter Kirkebys abstrakte landskabsinspirerede malerier karakter. Med inspiration fra popkunsten giver han sig til at kalkere og aftegne billeder fra aviser og ugeblade, og skaber sig hurtigt et nyt formsprog. Dette ses bl.a. i værket Del af Trækvogn 13.

1963-64
PEARYLAND
Kirkeby deltager i 2. Pearyland-ekspeditionen i 1963 under ledelse af arkæologen, forfatteren og billedkunstneren Eigil Knuth, som han indleder et livslangt venskab med. Eigil Knuth formåede at forene sin forskning med billedkunstnerisk interesse og fortolkning af de kulturer, han kom i kontakt med. Året efter afslutter Kirkeby sin uddannelse med speciale i arktisk kvartærgeologi. Om sommeren deltager han i en meteoritekspedition i Melvillebugten i Grønland – det er hans sidste rejse som videnskabelig medarbejder. Derefter satser han på sin karriere som billedkunstner.

1965
KARRIEREN TAGER FART
Fra 1965 tager Kirkebys kunstneriske karriere for alvor fart. Han får sin første separatudstilling med 34 malerier på Den Frie i København og også sin første internationale udstilling: Gruppeudstillingen Tretton från Danmark i Stockholm. Han debuterer som lyriker med digtsamlingen Litt i forbindelse med en separatudstilling i Morsø kunstforening samt den lille eksperimenterende bog Blå. Litteraturen bliver herefter et fast spor i Kirkebys kunstneriske produktion. Som en af de første modtager han det nyoprettede Statens kunstfonds 3-årige arbejdslegat. Han gifter sig med lærer Jonna Elisabeth Therkelsen.

1966-67
MURSTEN OG FLUXUS
Ved siden af maleriet og grafikken udvikler Kirkeby i 1966 også en arkitektonisk figur: Han stabler mursten oven på hinanden til simple kuber. Den første murstensskulptur blev vist i 1966 i Holbergsgade i København sammen med Stakit - et blåt stakit omkransende 1 m x 1 m. Kirkebys kunstneriske arbejde i disse år er karakteriseret ved mange forskellige billedtyper og kunstgenrer, der overlapper hinanden. I 1966 udfører han happenings på Eks-skolens festival for happenings med bl.a. Joseph Beuys, Bjørn Nørgaard og Henning Christiansen. I vinteren 1966/67 rejser han til New York og møder Fluxus-hovedfiguren George Maciunas, som optager Kirkeby i Fluxus-netværket. Herefter følger en lang række happenings med bl.a. Nam June Paik og Jörg Immendorff de følgende år.

1967-68
FØRSTE ROMAN
Kirkeby udsender i 1967 sin første roman 2,15 på Borgens Forlag, som fremover bliver hans forlag. Han indtræder i tidsskriftet Hvedekorns redaktion, som han fortsætter i indtil 1970. Datteren Rebecca Kirkeby bliver født i 1967. I 1968 udfører Kirkeby den sidste del af performanceserien Arctic, inspireret af det geologiske landskab med elementer af naturens nedbrydningsprocesser. Samme år udgiver han essaysamlingen Billedforklaringer, hvor han kritisk diskuterer den amerikanske minimalisme, som var blevet introduceret i Danmark nogle år før.

1969-70
UDSMYKNING OG FILM
Statens Kunstfond tildeler Kirkeby en udsmykning i Forsamlingshuset i Egedesminde, Grønland, som han færdiggør i sommeren 1969. I forbindelse med opholdet laver han optagelserne til Grønlandsfilmen II. I 1970 deltager Kirkeby i udstillingen Tabernakel på Louisiana, som udløser en række skandaler. Samme år udstiller han med sammenslutningen Decembristerne på Den Frie, København, hvor han er medlem indtil 1977. I de følgende år er Kirkeby involveret i filmgruppen ABCinema og deltager i flere forskellige eksperimenterende filmprojekter: Sammen med Jørgen Leth laver han filmen Dyrehaven – den romantiske skov og deltager endvidere i flere kollektivfilmproduktioner, bl.a. udfærdiger Kirkeby et afsnit af filmantologien Frændeløs.

1971-72
MAYAKULTUR OG KRIDTTAVLER
I 1971 rejser Kirkeby til Mexico med forfatter Ib Michael og fotograf Teit Jørgensen med besøg i Mayabyer i junglen og udforskning af Mayakulturen. Ude i junglen åbenbarer sig en ny form for arkitektur: ruinen – omgivet af tropisk flora og bjerge. Rejsen til Mellemamerika tilfører Kirkebys kunst en arkæologisk og botanisk dimension, som det ses i værket Maya-arkitektur fra 1976. I 1972 introducerer Kirkeby en ny billedtype: Kridttavlen på sin udstilling på Tranegården i Hellerup. Tavlerne består af mange lag af kridttegninger, nogle synlige, andre allerede udviskede men ikke forsvundne. Her arbejder Kirkeby med skabelses- og nedbrydningsprocesser som en slags "æstetiske erindringsspor". Med udviklingen af tavlerne er Kirkeby helt brudt ud af Eks-skolemiljøet. Han er modnet som kunstner og har hverken æstetisk eller ideologisk brug for kollektiviteten som en politisk eller social manifestation.

1973-75
MURSTEN OG OVERMALINGER
I Ikast indvies i 1973 Kirkebys første murstensskulptur i det offentlige rum, med tydelige referencer til arkitektoniske fagmenter som bl.a. søjler, porte, gavle og rundstik. Samme år modtager Kirkeby Statens kunstfonds 3-årigt stipendium som forfatter. Sommeren 1974 rejser han med Troels Kløvedal på Nordkaperen til Middelhavet, og i september åbner han sin første separatudstilling hos Galerie Michael Werner i Køln. I 1974 udstiller Kirkeby en ny genre "museumsenvironment" på Haderslev Kunstmuseum med en blanding af museets egne genstande og Kirkebys egne værker. Kirkeby laver stadig film og samarbejder med Poul Gernes i 1975 om manuskript til spillefilmen Normannerne om vikingetiden. I 1975 har Kirkeby en retrospektiv udstilling med arbejder på papir i kobberstikssamlingen på Statens Museum for Kunst og på Henie Onstad Kunstcenter, Høvikodden, Norge. Samme år begynder Museum Jorn, Silkeborg at indsamle ét eksemplar af hver af Kirkebys raderinger. I 1975 begynder Kirkeby endvidere systematisk at arbejde med "overmalinger".


1976 - 77
ARKITEKTUR OG JORN-FILM
Kirkebys optagethed af arkitektur og rum ses i både hans skulpturer og malerier. Han deltager i 1976 i Venedig Biennalen med gavlmotiver inspireret af tempelgavle. Kirkeby nøjes ikke med at udfordre skulpturbegrebet med sine murstensskulpturer, sammen med Poul Gernes sender han forslag ind til arkitektkonkurrencen om udbygning af Holstebro Kunstmuseum og året efter Randers Kommunes administrationsbygning. Kirkeby forbereder i 1976 på bestilling af Asger Jorn Foundation en portrætfilm om Asger Jorn, som optages i 1977. I 1976 rejser Kirkeby til Island og genoptager arbejdet med raderinger efter 10 års pause. Han eksperimenterer med trykteknik og genbrug af trykplader, hvor trykpladerne viderebearbejdes op til ti-tolv gange. Han bliver skilt fra Elisabeth Therkelsen og lever nu sammen med den danske filmproducer Vibeke Windeløv, der deltog i Kirkebys og Gernes spillefilm året før. I 1977 har Kirkeby en stor soloudstilling på Museum Folkwang i Essen, Tyskland med malerier, murstensskulpturer og bøger.

1978-79
PROFESSOR I KARLSRUHE
I 1978 udnævnes Kirkeby til professor på Kunstakademiet i Karlsruhe, en stilling han besider indtil 1988. Samme år har han to separatudstillinger i Tyskland: en større separatudstilling på udstillingsstedet Kunstraum i München og en udstilling med nye malerier hos Galerie Michael Werner i Køln. Fra 1978 og frem udstiller Kirkeby regelmæssigt i galleriet, og Michael Werners forbindelser til tysk og europæisk kunstliv giver Kirkeby nye muligheder. Kirkeby udgiver essaysamlingen Naturens blyant, som rummer centrale betragtninger om hans syn på kunst og verden. I 1979 følger en retrospektiv og vigtig udstilling i Kunsthalle Bern, og samme år gifter han sig med Vibeke Windeløv, og sønnen Sophus kommer til verden. Per Kirkeby begynder et samarbejde med trykker Niels Borch Jensen, der netop har åbnet værksted i København i 1979, og Borch Jensen bliver Kirkebys faste trykker fremover.

1980
HUS PÅ LÆSØ
I 1980 køber Kirkeby hus på Læsø. Han blev interesseret i øen, da han lavede sin kortfilm om Asger Jorn, som havde hus på øen. På Læsø producerer Kirkeby mange af sine store formater, og Læsø bliver fremover et af hans faste steder. Både sommer og vinter opholder han sig her i lange perioder. Per Kirkebys internationale karrierer tager for alvor fart i disse år. I 1980 repræsenter han Danmark på Venedig Biennalen (sammen med Bjørn Nørgaard) med en serie store malerier. Herefter følger en soloudstilling på Galerie Fred Jahn i München. Samme år rejser han til Grønland med fotograf Teit Jørgensen og optager filmen Geologi er det egentlig en videnskab. Endvidere arbejder Kirkeby med kobbertryk hos Borch Jensen i København og udgiver både digtsamlingen Isolation af delene samt første bind af en række bogudgivelser med tegninger på Brøndums Forlag.

1981-83
BRONZESKULPTURER OG DOKUMENTA
I 1981 laver Kirkeby sine første bronzeskulpturer, som bliver en vigtig udtryksform i årene der følger. Han arbejder dog fortsat med en bred vifte af medier og udtryksformer, bl.a. laver Kirkeby to udsmykningsopgaver med store oliemalerier til Byretten i København samt til Vesthimmerlands Gymnasium. Samme år deltager Kirkeby i udstillingen A New Spirit In Painting på Royal Academy of Arts, London og har i de følgende år større soloudstillinger på bl.a. Ordrupgaard, Himmerlands Kunstmuseum, Stedelijk Van Abbemuseum i Eindhoven samt både Paris og Berlin. I 1982 deltager Kirkeby på Dokumenta 7 i Kassel med en stor rumskulptur i røde mursten. Skulpturen bliver stående i årene efter, som en gave fra Kirkeby, men bliver i 1986 revet ned trods store protester og meget debat. I 1982 bliver Kirkeby medlem af Det Danske Litteraturakademi, København, og i 1983 bliver han indstillet til Eckersberg Medaljen, som han afslår modtagelsen af. Samme år bliver sønnen Absalon født.

1984-85
NORDISK EKSPRESSIONIST
På udstillingen Uit het Norden på Stedelijk van Abbemuseum i Eindhoven i 1984 sammenstilles malerier af Kirkeby med malerier af den norske kunstner Edvard Munch og Asger Jorn. Kirkeby fortolkes som en nordisk ekspressionist. Kirkebys ekspressive malerier i store formater fra denne periode er karakteriseret ved en sammensmeltning af lyrisk-poetisk naturbetragtning og koloristiske eksperimenter. Undertiden dukker fragmenter af tidligere billeders motivverden op som erindringsglimt. Dette bliver anset som i slægt med nordisk tradition, fra Edvard Munch og Strindberg til Asger Jorn. Samme år laver Kirkeby scenografi til Strindbergs skuespil I Rom, der opføres med teatertruppen Babylons tømmerflåde i Venedig i forbindelse med den 41. Biennale.
I 1984 flytter familien i hus på Øregårds Allé i Hellerup og Kirkeby opfører en atelierbygning. Samme år udstiller Kirkeby for første gang bronzeskulpturer på Galerie Michael Werner i Køln. Kirkeby har op gennem 1980’erne en lang række separatudstillinger og retrospektive udstillinger i Europa og har for alvor slået sit navn fast. I 1984 deltager han endvidere i udstillingen An International Survey of Recent Painting and Sculpture på Museum of Modern Art i New York. Derefter følger en række essaysamlinger bl.a. Naturhistorie, der er endnu en vigtig kilde til Kirkebys egne tanker om sin egen kunst og andres, samt Udviklingen fra 1985, der handler om den franske skulptør Auguste Rodin. Samme år laver Kirkeby sine første raderinger i kæmpeformat hos trykker Borch Jensen i København.

1985-90
MURSTENSSKULPTURER OG PROFESSORAT I FRANKFURT
I løbet af 1980’erne skaber Kirkeby en lang række murstensskulpturer i bl.a. Norge, Tyskland, Spanien, Schweiz og Danmark. Murstensskulpturerne er et funktionsløst stykke arkitektur, hvor stenens stoflighed forenes med en klassisk strenghed og moderne abstraktion. Et eksempel på Kirkebys murstens- og bronzeskulpturer er udsmykningen af Gentofte Kommunes Hovedbibliotek i 1987. Samme år laver han endvidere to murstensskulpturer til Skulptur:Projekte i Münster. Kirkeby begynder fra 1987 at samarbejde med trykker Michael Schäfer og gallerist Sabine Knust i München. Modtager Thorvaldsen Medaljen samme år. I 1988 udkommer Kirkebys bog om Edvard Weie. Det er den første udgivelse i Bløndals kunstnerserie. Op igennem 1990’erne får Kirkeby på samme forlag udgivet en lang række danske og engelsksprogede bøger om betydelige, internationale kunstnere. I 1989 udnævnes Per Kirkeby til professor på Staatliche Hochschule für Bildene Kunst i Frankfurt am Main, en stilling han besider indtil 2000. I 1990 køber Kirkeby et hus i Di Bezzo i det nordlige Italien.

1990-2000
BALLET OG ÆRESBORGER
Ud over sin store produktion af malerier, arbejder Per Kirkeby løbende med grafik. I 1994 udkommer Feltbogen med mere end 80 raderinger, inspireret af Kirkebys geologiske feltbogsskitser. I 1992 designer Kirkeby et frimærke for Postdanmark og laver også kapitelbilleder til Lars von Triers film Breaking the Waves i 1996. Samme år får Kirkeby opgaven med at designe kostumer og scenografi til balletten Svanesøen i Peter Martins opsætning på Det Kongelige Teater. Denne opsætning opføres igen i 1999 af New York City Ballet. Kirkeby laver senere kostumer til endnu en Peter Martins ballet i New York, nemlig Prokofievs Romeo og Julie i 2007. I 1997 modtager Per Kirkeby Dannebrogsordenen. Fra 1997 designer og realiserer Kirkeby et nyt Vestimmerlands Kunstmuseum i Aars sammen med Jens Bertelsen. Mange af Kirkebys arbejder findes i byen, bl.a. på Vesthimmerlands Gymnasium og på Kimbrertorvet, og i 1999 gøres Kirkeby til æresborger i byen. Fra 1999 og i årene efter får Kirkeby en række markante udsmykningsopgaver bl.a. det 200 m2 store loftsmaleri på Det Kongelige Biblioteks udlånsbro i 1999 samt otte store bronzeskulpturer til Bundesratsgegebäude i Berlin i 2000.

2000-2010
FÆRØERNE OG STORE UDSMYKNINGER
I 2000 rejser Kirkeby for første gang til Færøerne efter invitation fra de stedlige grafikere. Det resulterer i en lang række grafiske arbejder i kobbertryk, stentryk, træsnit og monotypi, de fleste i farver, som udkommer i en bog på Brøndums Forlag. I efteråret 2000 bliver Kirkeby ramt af en mindre hjerneblødning og rekonvalescerer i sit hus i De Bezzo i Norditalien. I 2001 fortsætter Kirkeby sit arbejde, trods nedsat syn i venstre synsfelt. Kirkeby laver i 2001 et kæmpe loftmaleri til Aarhus Universitet og i 2004 skaber han væg- og loftsmalerier til Geologisk Museum og bronzerelieffer til Operaen i København. Samme år rejser Kirkeby til Grønland som del af ekspeditionen med geologen Minik Rossing, hvor Kronprins Frederik også deltager. Kort tid efter udkommer digtsamlingen Den arktiske ørken. I 2009 starter udgivelsen af kunstbogserien Feltbog 1-5, der er inspireret af Kirkebys tidlige originale collagebøger samt hans optegnelser fra de mange studieture til Grønland i løbet af 1960’erne. Per Kirkeby bliver skilt fra Vibeke Windeløv i 2002 og gifter sig i 2005 med Mari Anne Duus Jørgensen. I løbet af 00’erne har Kirkeby store internationale udstillinger på bl.a. Tate Modern i London og Shanghai Zendai, Museum of Modern Art i Kina.

2010-2015
MUSEUM KIRKEBY
I 2011 deltager Kirkeby i endnu en grønlandsekspedition ledet af geolog Minik Rossing. Denne gang foregår ekspeditionen med træskonnerten Activ til øen Ella i Østgrønland. Samme år modtager Kirkeby kunstnerprisen af Royal Academy of Arts, London. I årene efter følger en række internationale seperatudstillinger i bl.a. Kassel, Bruxelles, Washington, Brunswick og München. Kirkeby udgiver selvbiografien Grønlandstekster i 2013. I 2015 udsender filminstruktøren Anne Regitze Wivel dokumentarfilmen Mand falder om Per Kirkebys kamp med følgerne af en hjerneskade, som han fik efter et fald på trapperne i sit hus i Hellerup. I 2015 dropper Kirkeby at male, men arbejder stadig med grafik og tegning. I 2015 viser Museum Jorn en kæmpe retrospektiv udstilling med samtlige af Kirkebys raderinger under titlen Museum Kirkeby.

2016
Per Kirkeby boede og arbejdede i Hellerup, København.

2018
Per Kirkeby Arkivet overføres til Museum Jorn

Per Kirkeby døde i sit hjem i Hellerup d. 9. maj 2018.


Jeg søger ikke at lave et postkortlandskab i flot udgave med de mest markante klippeformationer. Det er faktisk meget små ting, der fanger mig. Det er også en søgen. Jeg forsøger at se noget i det landskab, som jeg kigger på. Og det gør jeg direkte med radernålen i hånden. Det, jeg kigger efter, ved jeg ikke en gang, hvad er.

(Per Kirkeby, Færøerne 2000)

Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS