Forskning


Forskning

Museum Jorn er et af Jyllands mest forskningstunge kunstmuseer og engagement i forskning er et af museets vigtigste ansvars- og arbejdsområder.


Udover samlingen af kunstværker ejer Museum Jorn et meget stort arkivmateriale - ikke bare vedrørende Asger Jorn, men også generelt angående enkeltkunstnere i både dansk og europæisk kunst. Museets arkiver er udgangspunkt for udstillinger og tekstbidrag til kataloger i både ind- og udland.

Det vigtigste forskningsområde på museum Jorn er at belyse Asger Jorns inspirationskilder og samarbejdsrelationer – især på internationalt plan. Men også de andre kunstnere, der er repræsenteret i samlingen og i museets arkiver, har stor relevans for forskningen.
Se oversigt over Museum Jorns arkiver.

FORSKERBESØG OG NETVÆRK
Museet har tilknyttet en gæstebolig til forskere og servicerer i udstrakt grad besøgende forskere. Museets forskernetværk spænder bredt og resulteret i udstillinger og publikationer i fx: USA, Cuba, Brasilien, Norge, Sverige, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Schweiz, Østrig, Polen, Litauen, England, Holland, Belgien og Australien.
Er du forsker og ønsker at besøge arkiverne? Læs mere her.

VÆRKFORTEGNELSER OG FORLAG
Museum Jorn har endvidere tradition for, tilbage fra Asger Jorns tid, at udarbejde værkfortegnelser over enkeltkunstneres oeuvrer. Værkfortegnelsen er et vigtigt redskab til at skabe oveblik over en kunstners produktion, udvikling og placering i samtiden, når et livsværk ellers kan være spredt over hele kloden.
Museet har sit eget forlag og har gennem årene publiceret en lang række bøger om kunstnere fra samlingen. Forlaget hed tidligere Silkeborg Kunstmuseums Forlag. I dag hedder forlaget Museum Jorns Forlag. Et udvalg af museets publikationer kan købes i webshoppen her.

FORSKNINGSAKTIVITETER
Museets egne forskningsaktiviteter er p.t. koncentreret på at indsamle yderligt arkivmateriale som grundlag til fremtidig forskning, arbejde på en kommenteret udgivelse af Jorns Breve (Troels Andersen), udgivelse af en opdateret Jorn bibliografi, arbejde på en værkfortegnelse over Per Kirkebys træsnit, løbende arbejde på værkfortegnelsen over Jorns maleri, tegning, grafik, skulptur, tekstilkunst og løbende arbejde med værkfortegnelsen over Per Kirkebys grafik.

Derudover har museet tilknyttet en ph.d. kandidat (Teresa Østergaard Pedersen), der i samarbejde med Århus Universitet forsker i SISV/Asger Jorns projekt om 10.00 års nordisk folkekunst. Museets videnskabelige personale arbejder desuden løbende på udgivelser i forbindelse med egne udstillingsprojekter og publikationer, der udgives i samarbejde med andre nationale og internationale partnere. Ud over udstillinger og publikationer afholdes der seminarer og foredrag som del af forskning eller til formidling af forskningsresultater.

FOTOBESTILLING
Med en storsindet donation fra Asger Jorns arvinger har Museum Jorn i 2006 fået overdraget ophavsretten og reproduktionsrettighederne til Jorns samlede værk. Copydan BilledKunst varetager forespørgsler om reproduktion af Asger Jorns billedkunstneriske værk. Se hjemmesiden: www.copydan.dk
Brug af Asger Jorns skriftlige produktion kan ske med tilladelse fra Donation Jorn, Silkeborg. Forespørgsler herom forvaltes af Museum Jorn og kan rettes til museet pr. mail info@museumjorn.dk


I den nordiske kunst eksisterer billedet før ordet.

(Asger Jorn, 1963)

Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS