Ophavsret

© Donation Jorn, Silkeborg
- rettighederne til Asger Jorns værk i billede og skrift


Med en storsindet donation fra Asger Jorns arvinger har Museum Jorn i 2006 fået overdraget ophavsretten og reproduktionsrettighederne til Jorns samlede værk.

Midlerne, som genereres af afgifter for brug af Jorns værk, bevirker, at museet fremover kan stille flere ressourcer til rådighed for forskningen i Jorns kunst og i hans skriftlige værk, og samarbejdet med internationalt orienterede forskere om publikationer og anden forskningsformidling kan udbygges.


Copydan BilledKunst varetager forespørgsler om reproduktion af Asger Jorns billedkunstneriske værk. Se hjemmesiden: www.copydan.dk

Brug af Asger Jorns skriftlige produktion kan ske med tilladelse fra Donation Jorn, Silkeborg. Forespørgsler herom forvaltes af Museum Jorn og kan rettes til museumsdirektør Jacob Thage


Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DK



This is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS