Vision

Museum Jorns vision


Vi er sat i verden for at gøre kunsten tilgængelig, forståelig, meningsfuld og relevant. Dette gør vi med tiltag, der skaber refleksion, nytænkning og dialog – og med aktiviteter der inddrager og engagerer alle – for dermed at anspore til aktiv deltagelse, handling og forandring af verden omkring os.

Med den eksperimenterende kunst som udgangspunkt, – og med afsæt i Asger Jorns syn på kunsten og verden, vil vi skabe et museum for alle!

Vores mål er at gøre kunsten tilgængelig og relevant!


Vi arbejder ud fra følgende bredtfavnende kerneværdier

1. Relevans
Museum Jorn er et museum med høj integritet, der aktiverer og aktualiserer kunsten, gør den vedkommende og sætter den i nutidig sammenhæng. Museum Jorn er et museum, der forholder sig kritisk til omverden og skaber rum for debat og refleksion.

2. Tilgængelighed
Museum Jorn er et gæstfrit og fordomsfrit museum for alle, der åbner for kunsten. Museum Jorn er et museum med respekt for forskellighed, der møder sine omgivelser i øjenhøjde.

3. ”Forstyrrelse”
Museum Jorn er et nytænkende og utraditionelt museum, som udfordrer normer og vaner. Museum Jorn er et museum, hvor overraskelser og ”forstyrrelser” inspirerer og bidrager til at flytte horisonter.

4. Engagement
Museum Jorn er et aktiverende og inddragende museum, der skaber rammer for og styrker dialoger og fællesskaber.

5. Fordybelse
Museum Jorn er et museum, der udforsker kunst og kreativitet gennem leg og refleksion. Museum Jorn er et museum, der både skaber ro om kunstoplevelsen og faciliterer indblik, indsigt og erkendelse.


Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS