Museumsforening Jorn

Referat fra generalforsamlingen 2020

Velkomst v. Lise Andersen
Kort præsentation af de to bestyrelser

1. Valg af dirigent og referent.
Ref: Jørgen Olsen blev valgt som dirigent. J. O konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Svend Jakobsen blev valgt som referent.

2. Formandens beretning.
Ref: Lise Andersen gav en beretning for det forløbne år.
L.A. konstaterede, at det forløbne år havde budt på mange store udfordringer. Museet har skullet tilpasse sig Coronasituationen, med store begrænsninger omkring alle museets aktiviteter. Alligevel er der sket rigtig meget på museet. Mange udstillinger og andre aktiviteter for vore medlemmer.

f.eks.
• Jens Birkemose udstillingen
• Art Strikes Back - From Jorn to Banksy
• De åbne værksteder var et populært indslag
• Nattefesten sidst i november med 1200 deltagere
• Mange frivillige som hjælper i det daglige arbejde er en stor hjælp for museet
• Vin og viden er et nyt tiltag, som er meget populært
• 'Kunst jeg tænder' på er en stor succes

Lise sluttede beretningen af med en tak til bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år.

Spørgsmål til beretningen.
Der kom et par spørgsmål, som ikke var til beretningen, som herefter er godkendt.
Spørgsmålene bliver gengivet under evt.

3. Godkendelse af Regnskab.
Ref: Flemming Heiberg gennemgik regnskabet, som blev godkendt. En forhøjelse af kontingentet med 5 kr. blev ligeledes godkendt.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ref: På valg var Arne Juhl og Svend Jakobsen.
Robert Thomsen stillede også op til valg.
Efter skriftlig afstemning blev Robert Thomsen og Svend Jakobsen valgt.
Der var endvidere valg af suppleant til Museets bestyrelse.
Da Arne Juhler ikke blev genvalgt til Museumsforeningens bestyrelse, skulle der vælges en ny suppleant for Flemming Heiberg. Robert Thomsen blev valgt.

5. Valg af revisor
Ref: Genvalg

Evt:
Ref:
Jakob Thages beretning.

Museet er kommet godt igennem den første del af Coronanedlukningen.
Har fået skænket værker af nogle af udstillerne.
D. 7. januar åbner en Miró udstilling om Jorns forhold til den spanske maler Miró. Det bliver en af de store, med over 50 værker af Miró.

Kvindelige kunstnere er underrepræsenteret, det gør museet noget ved næste år.
Med en udstilling med de kvindelige kunstnere omkring Cobra. Det har været spændende at låne mange værker.
Samtalesalonerne fortsætter, men det bliver nok om eftermiddagen med kaffe og kage.
D. 24. november afholdes næste samtale salon.

Vi har en chance til at få fat i nogle Per Kirkeby litografier.
Museet har for medlemsbidraget købt bl.a. Peter Bonnen. En lille Jorn tegning. Fra et af de værksteder han arbejdede på, samt en keramisk vase af Vilhelm Bjerke-Petersen.
Det har været et år med mange aflysninger.

Om det nye museum: Mange aflyste møder. Vi afleverer et oplæg til 3 tegnestuer som skal udarbejde et koncept til et nyt museum. Skal bruge til fundraising.
Der er ved at komme fart i processen.
Der er råd i en del af bygningsmassen. Det er dyrt at vedligeholde vores bygninger.

Robert Thomsen ville gerne organisere en crowd fonding til indsamling af penge til at dække udgifterne til maling m.v.
Det blev endvidere bemærket, at der er dannet en venskabsforening mellem Silkeborg og Albissola. Der bør sikres et samarbejde med Museum Jorn.
Stort flertal for at bruge mails, så de sparede penge kunne overdrages til museet.

Herefter var der lodtrækningen.ref:
Svend Jakobsen

Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS