Nyt museum

Et nyt Museum Jorn

Ministeriet for Forstyrrelser

Museum Jorn har en vision. Museet vil skabe et Ministerium for Forstyrrelser. Det skal realiseres i et helt nyt museumsbyggeri, med en central beliggenhed ved Søfronten i centrum af Silkeborg.

På den måde kommer det nye hus til at være en væsentlig udviklingsdynamo i hele omdannelsen af Silkeborg Midtby, og medvirke til at binde by og Søfront sammen. Udviklingsplanerne er lavet i samarbejde med Silkeborg Kommune og Realdania.
Ministeriet for Forstyrrelser skal være stedet, der udfordrer, overrasker, forstyrrer og inspirerer til at bryde vaner og grænser, stille spørgsmål, og til at se verden på nye måder – helt i tråd med Asger Jorns ideer og tanker. Stedet, skal organiseres, så det er åbent og imødekommende, hvor alle føler sig velkomne, og hvor alle har mulighed for at bidrage, blive beriget eller bare være til. Alle er alle mennesker – fra den, der aldrig besøger kunstmuseer til den garvede kunstkender, fra børn og unge mennesker til voksne, ældre.

HVORFOR?
Museet er vokset ud af sine rammer ved Gudenåen. Lokalerne er utidssvarende og vil i løbet af et par år blive overordentlig renoverings- og ombygningskrævende.
Med en ny bygning kan museet udvikle måden at være museum på, og herved blive langt mere åbent og i dialog med sine omgivelser. Netop i disse år er der et markant behov for nye medier og rammer til at forstå og perspektivere samfundet. Derfor er det nye kunsthus vigtigt.
Hertil kommer, at museet kan blive et arkitektonisk vartegn for Silkeborg og en international attraktion i særklasse, der tiltrækker gæster fra hele verden, binder byen sammen, forener kultur og natur og skaber liv aktivitet og fællesskaber i hjertet af Silkeborg.
Museum Jorn har en af landets vigtigste kunstsamlinger af dansk og international kunst. Asger Jorn og Per Kirkeby er to af Danmarks mest betydende kunstnere. Med den seneste donation af Per Kirkebys arkiver er det muligt at bringe de to store kunstnere sammen og formidle, forske og inspireres af deres unikke kunst.
Udover museets udstillinger og aktiviteter vil stedet komme til at huse tilhørssted, fælles værksteder, cafe mv. for andre af byens og kommunens borgerrettede tilbud.

HVOR OG HVORDAN?
Ministeriet for Forstyrrelser vil indgå som en central brik i byudviklingen af Silkeborg. I samarbejde med Realdania har Silkeborg Kommune, Museum Jorn og en række lokale aktører fået udviklet en samlet masterplan for Søfronten og Havnen i Silkeborg. I masterplanen udpeges den mest velegnede placering for et nyt Museum Jorn, nemlig på den nuværende parkeringsplads vest for Rådhuset ved Silkeborg Langsø.

Museum Jorn og Realdania har herefter, i foråret 2021, fået udarbejdet et såkaldt konceptprogram for det nye museumsbyggeri. Det har arkitektfirmaet Arkitema stået for. I konceptprogrammet udfoldes visionen, og de fysiske og organisatoriske planer konkretiseres. På den måde er der nu et godt grundlag for både den fortsatte eksterne fundraising og den endelige arkitektkonkurrence og realisering af planerne.

STATUS
I første kvartal af 2021 udarbejdede Arkitema et konceptprogram for et Nyt Museum Jorn.
Se konceptprogrammet her.
Se et sammendrag af konceptprogrammet her.

Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS