Nyt museum

Et nyt Museum Jorn

Ministeriet for Forstyrrelser

Silkeborg Kommune og Museum Jorn ønsker i tæt samarbejde at udvikle et nyt museum – med arbejdstitlen Ministeriet for Forstyrrelser. Projektet indebærer en ny placering af Museum Jorn i centrum af Silkeborg samt et helt nyt museumskoncept, der afspejler Asger Jorns visionære tanker og fungerer som et kreativt kraftcenter for kunst i verdensklasse.

HVORFOR?
Med en ny placering og en ny bygning kan Museum Jorn blive et arkitektonisk vartegn for Silkeborg og en international attraktion i særklasse, der tiltrækker gæster fra hele verden, binder byen sammen, forener kultur og natur og skaber liv aktivitet og fællesskaber i hjertet af Silkeborg.

I dag har vi Danmarks næststørste kunstsamling, der vækker stor interesse og skaber efterspørgsel både herhjemme og i udlandet. Gennem samarbejde med museer i hele verden har vi skabt et stærkt internationalt netværk, som gør det muligt for os at vise udstillinger på et niveau, som kun få andre har mulighed for. Med denne udvikling bliver det tydeligt, at museets nuværende fysiske rammer ikke længere er tidssvarende og tilstrækkelige.

Den internationale kunstsamling, som Asger Jorn grundlagde og placerede i Silkeborg, er en enestående og værdifuld ressource, som vi siden Jorns tid har udvidet betydeligt og omsat til stadig større udstillings- og formidlingssucceser. Vi har gennem de seneste år eksperimenteret med, hvordan vi kan lære af, med og om Jorn i udstillinger, arrangementer, aktiviteter, samarbejder og formidlingstiltag. Vi har udfordret os selv, borgere, gæster og erhvervsliv gennem kunst og vanebrud for at se nye veje og samarbejdsformer. Med Ministeriet for Forstyrrelser kan vi udfolde det store potentiale, Museum Jorn rummer.

VISION
Med et nyt Museum Jorn vil vi udfordre den vante forestilling om et kunstmuseum: Ved at oprette et Ministerium for Forstyrrelser vil vi skabe et sted, der med udgangspunkt i kunsten udfordrer, overrasker, forstyrrer og inspirerer til at bryde vaner og grænser og til at se verden på nye måder. Et sted, der ikke er begrænset af fysiske mure, men som går i dialog med sine omgivelser, og som gør kunst og kreativitet til en integreret del af byen og naturen. Med Ministeriet for Forstyrrelser vil vi skabe et åbent og imødekommende kunstmuseum, hvor alle føler sig velkomne, og hvor alle har mulighed for at få en vedkommende, forstyrrende og berigende kunstoplevelse. Et kunstmuseum, der giver plads til viden og folkeoplysning.

Ministeriet for Forstyrrelser skal invitere og inspirere til vildskab, vovemod og eksperimenter i en markant bygning, der stimulerer kulturliv, turisme og bosætning i Silkeborg.

HVOR?
Ministeriet for Forstyrrelser vil indgå som en central brik i byudviklingen af Silkeborg. I samarbejde med Realdania har Silkeborg Kommune, Museum Jorn og en række lokale aktører afholdt en arkitektkonkurrence om at få udviklet en samlet masterplan for Søfronten og Havnen i Silkeborg. I april 2019 blev konkurrencen afsluttet og tegnestuen EFFEKT udpeget som vinder. Som led i denne konkurrence er den mest velegnede placering for et nyt Museum Jorn blevet udpeget, og museets nye placering bliver således på parkeringspladsen vest for Rådhuset ved Silkeborg Langsø. Som et bankende hjerte i midtbyen vil museet blive et naturligt samlingspunkt, der knytter byen sammen og aktiverer byrummet. Med et væld af oplevelser og aktiviteter vil et nyt Museum Jorn i bogstavelig forstand gøre kunst og kreativitet til et omdrejningspunkt for byens liv.

STATUS
I første kvartal af 2021 udarbejdede Arkitema et konceptprogram for et Nyt Museum Jorn.
Se konceptprogrammet her.


Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS