Kommende udstillinger

MARKUS LÜPERTZ

8.2.-10.5.2020
MARKUS LÜPERTZ


Den tyske maler og billedhugger Markus Lüpertz (f. 1941), der ofte betegnes som moderne europæisk ”malerfyrste”, er en af de internationalt mest indflydelsesrige kunstenere af vor tid. Han er opfinderen af sin såkaldte ”dityrambiske” kunst, der sidst i 1960’erne forenede en figurativ naturalisme med en både instinktstyret og formel abstraktion til en stilistisk særegen neoekspressiv udtryksform. I Lüpertz’ kraftfulde, euforiske og til tider monumentale syntetiske kunst kulminerer elementer som gentagelse, det ekstatiske og dramaet mellem kaos og orden eller også kampen mellem det fuldendte og det ufærdige.

Markus Lüpertz’ værker har ofte en poetisk eller episk dimension og de tager som regel udgangspunkt i traditionelle europæisk-antikke mytologiske motiver og holder fast i klassiske analoge billedkunstneriske metoder, samtidig med at de formulerer en frigørelse fra en specifik historisk kontekst eller et konkret billedprogram. Som filosofiske tankekulisser repræsenterer Lüpertz’ kunstneriske arbejder afspejlinger af beskuerens individuelle verdensbilleder og de fremprovokerer en aktualisering og nytolkning af det oprindelige indholdsmæssig afsæt. Med andre ord: Det gengivne motiv er hos Lüpertz ikke ensbetydende med billedets tema eller budskab og kunstgenstandens nærmere betydning bliver først formuleret i beskuerens øje. På denne måde udfordrer Lüpertz’ ukonventionelle kunst bestandigt både de anvendte principper og rammer indenfor billedkunstnerisk produktion, sit eget indhold og sit publikum.
Markus Lüpertz kunst befinder sig i mange anerkendte kunstsamlinger verden over og har været vist på talrige vigtige europæiske udstillingssteder, bl.a. på Lenbachhaus i München, på kunsthallen i Baden Baden, på Museo Reina Sofía i Madrid eller på Dokumenta 7 i Kassel.

Udstillingen på Museum Jorn er den første museale soloudstilling med Markus Lüpertz i Danmark. Den udvikles i tæt samarbejde med kunstneren og den sammenstiller et repræsentativt udvalg af malerier og skulpturer – alt i alt over 90 markante værker. Der udstilles også en række nyere arbejder, der til dels aldrig før har været vist for offentligheden.

Projektet er en del af det dansk-tyske venskabsår 2020.

Som dokumentation udgives at katalog i forbindelse med udstillingen.
Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS