Tidligere udstillinger


JACQUELINE DE JONG & THE SITUATIONIST TIMES These Are Situationist Times

31.8.-1.12.2019

These are Situationist Times er et samarbejde mellem det norske forlag Torpedo Press, Malmö Konsthall og Museum Jorn. Udstillingen tager udgangspunkt i et af 1960’ernes mest bemærkelsesværdige kunstnerdrevne tidsskrifter, The Situationist Times, som udkom i årene 1962-1967. Tidsskriftet blev udgivet af Asger Jorns tidligere kæreste, den hollandske kunstner Jacqueline de Jong (f. 1939), og det udsprang fra den internationale avantgardebevægelse Internationale Situationniste, som Jorn var medstifter af.

Det flersprogede og legende tidsskrift adskilte sig fra det fransksprogede og mere teoritunge ophav Internationale Situationniste – og The Situationist Times dokumenterede også bevægelsens nære tilknytning til Skandinavien. Bladets indhold, der bygger på righoldigt kulturhistorisk materiale fra Norden, blev i høj grad produceret i Danmark. På radikalt eksperimenterende måder blev nordisk kulturhistorie sat i forbindelse med international samtidskultur: Skandinaviske helleristninger, døbefonter, manglebrætter og kalkmalerier blev præsenteret side om side med avantgardistiske manifester og matematiske udstillinger. The Situationist Times tog forskud på det som i dag kaldes kunstnerisk forskning og udformede en højaktuel model for, hvordan kulturhistorisk materiale kan mobiliseres i samtiden med blik på kulturel diversitet og forandring, snarere end konstruktion af nationale traditioner.

Udstillingsprojektet vil formidle en bredere kendskab til og ny kundskab om The Situationist Times. Det er udviklet i tæt samarbejde med Jacqueline de Jong og den norske kunsthistoriker Ellef Prestæter og har tre hovedkomponenter: 1. udstillinger i Norge, Sverige og Denmark, 2. digitalisering via internet platformen E-Flux og 3. en publikation i trykt form.

Udstillingen støttes af Nordisk Kulturfond.

Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS