Tidligere udstillinger

Asger Jorn og Piere Wemaëre: L’Oiseau dans la forêt [Fuglen i skoven], 1947. Vævning, 134 x 252 cm, Museum Jorn, Silkeborg

Jorn og Wemaëre

Billedvævninger

23. januar - 5. juni 2011

Jorn og Wemaëres billedtæpper vises for første gang samlet i Danmark på Museum Jorn i Silkeborg. Det tager dage, uger og måneder. Alligevel formår Asger Jorn og hans gode ven, den franske kunstner Pierre Wemaëre at få både spontanitet og liv vævet med ind i hver eneste tråd i deres fælles billedtæpper.


Vigtigt makkerskab
Det unikke samarbejde og de fantastiske og usædvanlige billedtæpper der kom ud af
det, da de to kunstnere i 40’erne satte sig for at skabe en ny form for vævekunst, kan
man opleve på Museums Jorns forårsudstilling, der åbner 23. januar 2011.
Udstillingen tegner et billede af, hvordan to vidt forskellige kunstnere formåede at
sammensmelte deres forskellige temperamenter og kunstneriske kvaliteter. De havde
et meget åbent, usædvanligt og alsidigt samarbejde. Et makkerskab, der er et af de
vigtigste i dansk kunst.

Sammen vævede de 26 fantastiske billedtæpper, som museet har lånt fra museer,
private kunstsamlinger i Europa og fra en kirke i Lyon, hvor et af tæpperne hænger
som altertavle. Museum Jorn ejer selv det mest kendte af Jorn og Wemaëres fælles
tæpper, der er det 14 meter lange ”Den Lange Rejse”.

Improvisationer ved væven
Inden Jorn og Wemaëre kastede sig ud i det enorme og siden så berømte tæppe ”Den
lange rejse” eksperimenterede de ofte med samarbejdet foran væven, som Jorn
sammenlignede med jazzens improvisationer.
»Når man arbejder ved væven, trænger sammenligningen med et orgel sig straks på,
blot er tonerne erstattet af farver«, skrev han. Både han og Wemaëre var optaget af,
»at værket skulle forblive levende under udførelsen med alle de fejltagelser, som det
kunne give, men også med de fund, det kunne medføre«, som Wemaëre udtrykte det.

Mere dybde end malerier
Udstillingen er en del af en større udstillingsrække, der viser forskellige sider af Asger
Jorns arbejde frem til fejringen af 100-året for Asgers Jorns fødsel i 2014.
»Billedtæpperne viser Jorns formidable evne til at samarbejde«, siger
museumsdirektør Jacob Thage. »Samtidig er det interessant at se, hvordan de to
kunstnere bruger væven til at skabe deres helt egen billedverden. Hver eneste tråd er
med til at skabe et billede, som får en helt anden dybde end de traditionelle malerier«,
siger Jacob Thage. »På udstillingen får man et fuldstændigt billede af denne særlige
del af Jorns virke«.


Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS