Forskning


Arkiverne

Museum Jorn huser en lang række forskelligartede arkiver, som hver især belyser aspekter af Asger Jorns eget virke, hans inspirationskilder eller samarbejdspartnere.


Arkiverne besøges af forskere fra hele verden, idet væsentlige informationer om fx dansk surrealisme, Linien, Helhesten, Cobra, MIBI, International Situationisme (IS) og Skandinaviske Institut for Sammenlignende Vandalisme (SISV) kun findes her. Størstedelen af arkiverne er ikke digitaliserede eller ordnet i nogen digital struktur.
Arkiverne på Museum Jorn er tilgængelige efter aftale med udgangspunkt i en skriftlig ansøgning. Det er Museum Jorns store ønske at digitalisere arkiverne for på den måde at stille den enorme mængde viden, museet rummer, til rådighed for såvel danske som udenlandske forskere. Noget af materialet er dog delvis klausuleret af hensyn til nulevende personer.

ASGER JORN ARKIVET
Asger Jorn arkivet indeholder bl.a. personligt materiale, korrespondancer, fotos, scrap- og notesbøger, udklip, Jorns egen bogsamling (med mere end 2.000 indstregede bøger med noter), projektskitser, flyveblade, egne og kollektive publikationer, bånd- og videooptagelser, manuskripter og manuskriptudkast (publicerede og upublicerede), tidsskrifter, trykstokke og ikke mindst Asger Jorns donationer til museet fra 1953 til 1973 af egne og flere hundrede kunstnerkollegers arbejder og sit eget komplette grafiske værk.

SISV ARKIVET
Arkivet fra SISV (Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme - et institut stiftet af Jorn til tværfaglig forskning indenfor nordisk kunst) rummer fotografen Gerard Francheschis originaloptagelser (25.000 sarte negativer), manuskripter og breve, et bibliotek, dokumenter fra rigsarkivaren P.V. Glob samt materiale fra fotograferne Poul Pedersen og Johannes Jensen.

GUY ATKINS ARKIVET
En uvurderlig kilde til registrering af Jorns værk er forskeren Guy Atkins trebinds oeuvrekatalog over Jorns maleri. Bøgerne er udsolgt fra forlaget men findes i Museum Jorns bibliotek. Endvidere findes Atkins omfattende materiale- og fotoarkiv fra dette trebindsværk. Det bliver løbende udbygget og udgør baggrunden for, at auktionshuse og gallerister over hele verden jævnligt kontakter museet for autentifikationer og andre forespørgsler.

ROBERT DAHLMANN-OLSEN ARKIVET
Robert Dahlmann-Olsen arkivet er en stor samling usorteret materiale om især Cobra-kunstnere og dansk kunst efter 1930. Materialet er historisk enestående og omfatter bl.a. fotos, personlige optegnelser, tidsskrifter, pamfletter, invitationer, breve og manuskripter.

DE FRIE JYDSKE MALERE ARKIVET
De Frie Jydske Malere arkivet indeholder foreningens forhandlingsprotokol og regnskab, korrespondance og grupperingens udstillingskataloger fra 1922 til 1938.

SPONTAN-ABSTRAKT KUNST ARKIVET
Arkivet over spontan-abstrakt kunst efter 1935 omfatter scrapbøger, tidsskrifter (Cobra og Linien) og forskellige kunstners breve og manuskripter.

JOHANNES HOLBEK ARKIVET
Johannes Holbek arkivet indeholder breve, manuskripter, avisklip og klichéaftryk.

JENS ADOLF JERICHAU ARKIVET
Jens Adolf Jerichau arkivet omfatter personlige dokumenter, ca. 50 fotografier, notater, udstillingskataloger, udklip og ca. 250 breve og postkort til og fra Jerichau fra perioden 1897-1916. De mange personlige arkivalier er erhvervet fra kunstnerens nevø, billedhuggeren Holger Jerichau.

VILHELM BJERKE PETERSEN ARKIVET
Vilhelm Bjerke Petersen arkivet er en uvurderlig kilde til studiet af den danske surrealismes udvikling. I arkivet befinder sig personlige papirer, korrespondance, manuskripter, scrapbøger og fotografier.

SØREN HJORTH NIELSEN ARKIVET
Søren Hjorth Nielsen arkivet rummer arbejdsmateriale til værkfortegnelsen over malerier, grafik m.v., scrapbøger, udstillingskataloger og personlige papirer.

CHRISTIAN DOTREMONT ARKIVET
Christian Dotremont arkivet omfatter personlige dokumenter, breve, manuskripter og avisudklip.

INTERNAITONAL SITUATIONISME ARKIVET
I Situationisme-arkivet befinder sig diverse tryksager og løbesedler fra perioden 1947-1960.

DAVID JACOBSEN ARKIVET
David Jacobsen arkivet indeholder flere skitsebøger, et stort antal breve og originale tegninger.

AKSEL JØRGENSEN ARKIVET
Aksel Jørgensen arkivet indeholder korrespondance og manuskripter af kunstneren, avisudklip og arbejdsmaterialer.

GUNNAR JESPERSEN ARKIVET
Gunnar Jespersen arkivet omfatter fotos af forskellige kunstnere og deres udstillinger, scrapbøger og negativer.

LYDARKIV
Museets lydarkiv rummer ca. 50 originaloptagelser af taler og kunstnerinterviews fra 1959-1984.Æstetikkens opgave er at skabe oprør!

(Asger Jorn)

Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS