Tidligere udstillinger

Akvarel af Miriam Cahn

Borgens samling

Arbejder på papir

6. november - 5. december 2010
Forlæggerparret Jytte og Jarl Borgen har gennem deres liv været flittige kunstsamlere. En del af deres store samling blev i foråret deponeret på Museum Jorn, og dette har udmøntet sig i udstillingen arbejder på papir i tegningsgalleriet.

samlingen
Borgens samling er kendetegnet ved, at den favner meget bredt. Der er en stor mangfoldighed i samlingen, den bevæger sig over flere kunstretninger, den følger med tiden og den rummer værker af kunstnere fra en stor del af Europa og andre lande.

Variationen i værkudvalget skyldes blandt andet, at der ikke har været nogen forudbestemt agenda for ægteparrets indkøb. De erhvervede sig værkerne alt efter hvad der tiltalte og inspirerede dem. Det har været det umiddelbare indtryk af kunsten, som har været den afgørende faktor, når ny kunst skulle købes ind. Motivationen har været kærligheden til kunsten snarere end økonomisk spekulation.

Jarl Borgen beskriver kunstsamlingen og indkøbene således:

”…der er i samlingen en mangfoldighed af stilarter og mange kunstnernavne. Få kunstnere er repræsenteret ved flere værker. Dansk kunst fylder meget i samlingen, men egentlig har vi endnu mere lyst til at finde de usædvanlige oplevelser i kunst fra andre lande, især lande og kunstnere der er lidet eller slet ikke repræsenteret i Danmark." (Siksi, 1987).

Arbejder på papir afspejler denne mangfoldighed. Man kan tydeligt se den nysgerrighed, umiddelbarhed og glæde ved kunsten, som er samlingens drivkraft.

deponeringen
Jarl Borgen startede Borgens Forlag i 1948. Forlaget, som havde til huse i en villa i Valby, har været hjemstedet for en stor del af deres kunstsamling, hvilket gjorde virksomheden til et helt kunstkammer i sig selv. Vægge var var herudover dekoreret af kunstneren Poul Gernes, så arbejdsmiljøet på forlaget var i høj grad præget af Jytte og Jarl Borgens kærlighed til kunst.

Da Borgens Forlag grundet økonomi skiftede domicil tidligere i år, fra deres villa i Valby til mindre lokaler, flyttede en del af samlingen med forlaget, mens den resterende del blev fragtet til Museum Jorn, hvor den nu opbevares.
Borgens deponering på museet udgøres af 151 værker af meget forskellig karakter, og den rummer værker i form af både malerier, skulpturer, keramik og papirarbejder.

Kontor på Borgens Forlag. Foto: Lars Bayudstillingen
Deponeringen af Borgens samling på Museum Jorn har dannet grundlag for udstillingen arbejder på papir. Man kan i ophængningen bl.a. møde kunstnere som Peter Bonde, Per Kirkeby, Michael Kvium, Henrik Have, Vladimir Nemukhin, Terry Atkinson og mange flere.

Udstillingen afspejler den glæde og variation, der præger hele samlingen, og de ugvalgte papirarbejder får plads til at gå i dialog med hinanden i al deres indbyrdes forskelligehed.
Det er et kig ind i et privat kunstkammer, hvor formålet ikke er at vise hovedlinjer i kunsthistorien eller tematiske nedslag, men derimod at få en oplevelse af de mange udtryksformer, teknikker og motiver, som myldrer frem i samlingen.

Jarl Borgen har tidligere forklaret, hvordan ægteparret ønsker at møde kunsten:

”Alvor, glæde, fortvivlelse, sensualitet og jublende farver side om side giver vekslende oplevelsesmuligheder. En sådan mangfoldighed savner vi, hver gang vi besøger de store rige museer med deres æstetisk perfekte ophængninger og pletfri didaktik, hvor oplevelsen rubriceres og chok harmoneres.” (Siksi, 1987)

Udstillingen arbejder på papir er en forløber for en større udstilling, hvor Museum Jorn præsenterer hele Borgens deponeringen samlet.


Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS