Grundskoler

Tv: Asger Jorn, Uden titel, 1938. Th: Elev laver automattegning på aktiv omvisning på Museum Jorn 2012

Aktiv omvisning: Intro til Asger Jorns kunst

Målgruppe: indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser

Denne omvisning giver en grundig indføring i Asger Jorns kunstneriske univers. Gennem billedsamtaler og skitsetegning udforsker vi sammen de mange forskellige billedudtryk, som Jorn arbejdede og eksperimenterede med.

Her ser vi bl.a. på Jorns tidlige værker inspireret af surrealisme og abstrakt kunst. Vi udforsker Jorns flertydige billedsprog og taler om hans kollektive og eksperimenterende arbejdsprocesser. Eleverne bliver udfordret i deres egne iagttagelser af Jorns mange fantasifigurer og menneskedyr i værkerne, og sammen indkredser vi begreber og tanker hos Jorn.

En aktiv omvisning tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser af værkerne og tilbyder en åben og dialogbaseret tilgang til at se på kunst. Omvisningen tilpasses efter elevernes alderstrin. Hvis I har særlige ønsker til bestemte værker, bedes I meddele dette ved bestilling.

Praktisk info:
Varighed: 1 time
Skoler i Silkeborg Kommune: gratis,
Skoler udenbys, pris: 450,- kr.
Max 30 elever

Mere praktisk info om spisning, fotografering og museets husorden...

Book online


Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS