Undervisningstilbud

Aktuelle undervisningstilbud:

Aktiv omvisning: Intro til Asger Jorns kunst

Målgruppe: indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser

Giver en grundig indføring i Asger Jorns kunstneriske univers og eleverne udfordres gennem små øvelser undervejs. Læs mere...

Workshop: Eksperimenterende maleprocesser

Målgruppe: indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser

Vi går bag om Asger Jorns kreative eksperimenter og udforsker hans forskellige kunstneriske idéer. Vi starter med en aktiv omvisning i Jorns kunst og fortsætter i værkstedet med drypmalerier og kugletrillebilleder. Læs mere...

Workshop: Tegn i lys

Målgruppe: børnehaver, indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser

Afprøv Asger Jorns kunstneriske metoder på egen krop på denne workshop om lystegning. Hver elev laver sin egen lystegning. Læs mere...

Særligt til børnehaver og dagtilbud

Tag med børnehaven på Museum Jorn og oplev kunsten sammen med de mindste. Her kan børnene opleve "det første museumsbesøg".
Undervisningsprofil

Med udgangspunkt i Asger Jorns verdenssyn og ideer om nysgerrighed, fantasi, fællesskab og kreativitet tilbyder Museum Jorn en række læringsforløb for børn og unge.

I forlængelse af dette arrangerer museet også kreative kurser for lærere og pædagoger samt tilbyder undervisningsmateriale - både skriftligt og i form af små instruktionsvideoer til kreative eksperimenter.

Museum Jorn er et alternativt læringsrum, hvor der er mulighed for at fordybe sig aktivt i kunsten. Vi lægger op til kreative processer, leg og eksperimenter og inviterer til at opleve kunst med åbne, nysgerrige og kritiske øjne. Vi går bag om kunstnernes tanker og udfolder deres idéer og kreativitet i et nutidigt perspektiv. de fleste læringsforløb er tilrettelagt som AKTIVE OMVISNINGER (1 time) eller WORKSHOPS (2 timer).

Aktive omvisninger
Aktive omvisninger er dialogbaserede billedsamtaler, hvor eleverne inddrages aktivt. Gennem dialog, skitseøvelser og ordlege bliver kunstværkerne udforsket, og der lægges op til diskussion af fx billedsprog, stemning eller hvad der er særligt for den kunstneriske proces. Vi søger at indkredse begreber inden for den moderne kunst og diskuterer forskellige billedudtryk og materialer. Vi tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser af værkerne og tilbyder en åben og dialogbaseret tilgang til at se på kunst.
Varighed: 1 time

Workshops
Workshops er undervisningsforløb, som kombinerer dialogbasede billedsamtaler med værkstedsaktiviteter. Her laver eleverne åbne eksperimenter med materialer og teknikker og skaber deres eget kreative produkt. Workshoppens eksperimenter er med til at udfolde et væsentligt aspekt i forhold til at forstå kunstnerens projekt og tager altid udgangspunkt i den et værk, en kunstner eller en udstilling.
Varighed: 2 timer

Kurser for lærere og pædagoger
Hvert år i januar tilbyder Museum Jorn et inspirationskursus, hvor lærere og pædagoger kan få idéer til at arbejde med kunst i undervisningen eller i dagtilbud. Kurset tager udgangspunkt i forårets store særudstilling og giver baggrundsviden om kunstnerne samt idéer til emner og konkrete aktiviteter med elever og børn. Formålet er at lægge op til kreative arbejdsprocesser og eksperimenterende aktiviteter samt forberede et evt. besøg på museet med klassen eller børnegruppen. Kurset finder sted i god tid inden udstillingen åbner. Læs mere om kurser og netværk her...

Undervisningsmaterialer
Museum Jorn udgiver løbende inspirationsmaterialer og videoer, der giver idéer til at inddrage kunst i undervisningen. Se mere her...

Børneudstilling
Børneudstillingen på Museum Jorn afholdes ca. hvert andet år og er en tradition, der har eksisteret i mere end 15 år, og som stadig er en vigtig del af museets formidlingsprogram. Som hyldest til det skabende menneske inviteres børn gennem deres skoler, SFO'er og børnehaver i Silkeborg Kommune til at bidrage med værker inden for et bestemt tema.Læs mere her...Alle kunstværker er objekter, og må nødvendigvis behandles som sådan, men objekterne er ikke mål i sig selv; de er redskaber til at indvirke på nogle betragtere.

(Asger Jorn, 1959)

Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS