Ungdomsuddannelser

Aktuelle undervisningstilbud:

Vores undervisningstilbud til ungdomsuddannelserne og VUC har to hovedspor: Et fagligt og et kreativt – og selvfølgelig kombinationen af disse. Her er oversigten over vores forskellige undervisningstilbud.

Det er muligt at vælge et af vores faste undervisningsforløb, eller I kan bestille en faglig introduktion med fokus på netop det emne, der er relevant for jeres undervisning. Vi skræddersyr altid det faglige niveau til gruppen.

I er også velkomne til at besøge museet helt på egen hånd.
Uanset hvilken model I vælger, bedes I booke forløbet på forhånd via reception@museumjorn.dk

Bestilling af forløb skal foretages med minimum 14 dages varsel.

Læs mere om, hvordan du booker omvisning her.


Miró og Jorn

Målgruppe: indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser

Mød Miró og Jorn i et gnistrende møde. Denne guidede tur tager jer igennem den helt unikke særudstilling hvor Miró og Jorns kunst sættes under lup med fokus på bl.a. deres meget forskellige personligheder.

I bliver klogere på hvordan vi mennesker går til livet, og i denne tid med Covid19 synes temaerne meget relevante.

I vil undervejs på omvisningen blive præsenteret for små øvelser der har til formål at træne bl.a. elevernes mundtlighed og refleksionsevne.

En omvisning på Museum Jorn tager udgangspunkt i elevernes forforståelse og søger at give oplevelser med kunsten som er relevant og vækker appel hos eleverne. Metoden er åben og dialogbaseret og tilpasses gruppen og faglige mål.

PRAKTISK INFO:
Varighed: 1 time
Skoler i Silkeborg Kommune: gratis,
Skoler udenbys, pris: 450,- kr.
Max 28 elever

Asger Jorn i dine øjne

Målgruppe: indskoling, mellemtrin, udskoling, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser.

Denne guidede tur giver en grundig indføring i Asger Jorns kunstneriske univers. Gennem billedsamtaler og skitsetegning udforsker vi sammen de mange forskellige billedudtryk, som Jorn arbejdede og eksperimenterede med. I vil blive præsenteret for begreber fra den klassiske billedanalysen, men fokus er især på oplevelsen i fællesskab. Eleverne får undervejs stillet små opgaver som har til formål at træne samtale og dialog.

Her ser vi bl.a. på Jorns tidlige værker inspireret af surrealisme og abstrakt kunst. Vi udforsker Jorns flertydige billedsprog og taler om hans kollektive og eksperimenterende arbejdsprocesser. Eleverne bliver udfordret i deres egne iagttagelser af Jorns mange fantasifigurer og menneskedyr i værkerne, og sammen indkredser vi begreber og tanker hos Jorn.

En omvisning på Museum Jorn tager udgangspunkt i elevernes forforståelse og søger at give oplevelser med kunsten som er relevant og vækker appel hos eleverne. Metoden er åben og dialogbaseret og tilpasses gruppen og faglige mål.

Hvis I har særlige ønsker til bestemte værker, bedes I meddele dette ved bestilling.

PRAKTISK INFO:
Varighed: 1 time
Skoler i Silkeborg Kommune: gratis,
Skoler udenbys, pris: 450,- kr.
Max 28 elever

Workshop

Book en workshop for din klasse for at få give eleverne et perspektivskifte. Vi har erfaringer med at både elever og lærere går fra museet med glæde og nyt syn på flere fagligheder.

Kom med på en oplevelse sammen og bliv udfordret med kreative processer og alternative maleteknikker. Workshoppen starter med en oplevelsesbaseret, men faglig introduktion til Asger Jorns kunst. Derefter fortsætter vi i værkstedet, hvor der bliver prøvet kræfter med de samme teknikker, som Asger Jorn arbejder med i sine værker. Her er fokus på spontanitet og åbne eksperimenter.

PRAKTISK INFO:
Varighed i alt 1,5 time (30 min. omvisning + 1 time værkstedsaktiviteter)
Max antal elever: 28
Pris skoler og uddannelser: 700 kr.

Materialer: Vi stiller materialer og forklæder til rådighed, men tag praktisk malertøj med. Malerierne kan eftersendes til skolen, når de er tørre.


Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS