Ungdomsuddannelser

Aktuelle undervisningstilbud:

Vores undervisningstilbud til ungdomsuddannelserne og VUC har to hovedspor: Et fagligt og et kreativt – og selvfølgelig kombinationen af disse. Her er oversigten over vores forskellige undervisningstilbud.

Det er muligt at vælge et af vores faste undervisningsforløb, eller I kan bestille en faglig introduktion med fokus på netop det emne, der er relevant for jeres undervisning. Vi skræddersyr altid det faglige niveau til gruppen.

I er også velkomne til at besøge museet helt på egen hånd.
Uanset hvilken model I vælger, bedes I booke forløbet på forhånd via reception@museumjorn.dk

Bestilling af forløb skal foretages med minimum 14 dages varsel.

Fortællinger gennem ruden

Målgruppe: indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser

Tag din klasse på tur til Museum Jorn. Kunstoplevelser findes også uden for museets mure.

Vi kan ikke vise jer kunsten som vi plejer, men vi elsker at flytte på grænserne for hvad der er muligt, så nu kan I møde fortællinger om kunsten uden for museets mure.

Igennem vinduer kan du og din klasse i denne tid opleve 24 værker af Richard Winther. Richard Winther var humoristisk og kompromisløs og blev aldrig træt af at eksperimentere.

Mød en kunstformidler i den smukke natur og den friske luft ved Museum Jorn. Her vil I høre om museets arkitektur og om udstillingen der lige nu kan ses gennem ruderne.

Udstillingen handler om Den hellige Hieronymus, hans længsler og forpinte tilværelse i isolation.

Vi er på vej ud af isolationen, men hvad har vi lært af den?

PRAKTISK INFO:
Varighed: 30 min.
Pris: Gratis
Yderligere priser: Gratis for elever i Silkeborg Kommune
Max deltagere: 28 deltagere

Miró og Jorn

Målgruppe: indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser

Mød Miró og Jorn i et gnistrende møde. Denne guidede tur tager jer igennem den helt unikke særudstilling hvor Miró og Jorns kunst sættes under lup med fokus på bl.a. deres meget forskellige personligheder.

I bliver klogere på hvordan vi mennesker går til livet, og i denne tid med Covid19 synes temaerne meget relevante.

I vil undervejs på omvisningen blive præsenteret for små øvelser der har til formål at træne bl.a. elevernes mundtlighed og refleksionsevne.

En omvisning på Museum Jorn tager udgangspunkt i elevernes forforståelse og søger at give oplevelser med kunsten som er relevant og vækker appel hos eleverne. Metoden er åben og dialogbaseret og tilpasses gruppen og faglige mål.

PRAKTISK INFO:
Varighed: 1 time
Skoler i Silkeborg Kommune: gratis,
Skoler udenbys, pris: 450,- kr.
Max 28 elever

Asger Jorn i dine øjne

Målgruppe: indskoling, mellemtrin, udskoling, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser.

Denne guidede tur giver en grundig indføring i Asger Jorns kunstneriske univers. Gennem billedsamtaler og skitsetegning udforsker vi sammen de mange forskellige billedudtryk, som Jorn arbejdede og eksperimenterede med. I vil blive præsenteret for begreber fra den klassiske billedanalysen, men fokus er især på oplevelsen i fællesskab. Eleverne får undervejs stillet små opgaver som har til formål at træne samtale og dialog.

Her ser vi bl.a. på Jorns tidlige værker inspireret af surrealisme og abstrakt kunst. Vi udforsker Jorns flertydige billedsprog og taler om hans kollektive og eksperimenterende arbejdsprocesser. Eleverne bliver udfordret i deres egne iagttagelser af Jorns mange fantasifigurer og menneskedyr i værkerne, og sammen indkredser vi begreber og tanker hos Jorn.

En omvisning på Museum Jorn tager udgangspunkt i elevernes forforståelse og søger at give oplevelser med kunsten som er relevant og vækker appel hos eleverne. Metoden er åben og dialogbaseret og tilpasses gruppen og faglige mål.

Hvis I har særlige ønsker til bestemte værker, bedes I meddele dette ved bestilling.

PRAKTISK INFO:
Varighed: 1 time
Skoler i Silkeborg Kommune: gratis,
Skoler udenbys, pris: 450,- kr.
Max 28 elever

Workshop: Med sanser, avis, kridt og maling

Målgruppe: indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser

Er du nysgerring på kunst og på hvordan Miró og Jorn skabte deres kunstværker? Har du selv prøvet at arbejde med kroppens sanser når du skaber? Oplev hvordan en kreativ proces kan påvirke dig.


PRAKTISK INFO:
Varighed i alt 1,5 time (30 min. omvisning + 1 time værkstedsaktiviteter)
Max antal elever: 28
Pris skoler og uddannelser: 700 kr.

Materialer: Vi stiller materialer og forklæder til rådighed, men tag praktisk malertøj med. Malerierne kan eftersendes til skolen, når de er tørre.

Workshop: Eksperimenterende maleprocesser

Målgruppe: indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser

Vi går bag om Asger Jorns kreative eksperimenter og udforsker hans forskellige kunstneriske idéer. Vi starter med en omvisning i Jorns kunst og fortsætter i værkstedet med drypmalerier og kugletrillebilleder. Læs mere...


Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS