Jim Lyngvild - Krybbespil

ET BARN ER FØDT I BETLEHEM

CORONAUDSAT TIL JULEN 2021

UDSAT TIL NÆSTE ÅR PÅ GRUND AF DE NYE CORORNARESTRIKTIONER

I anledning af julen, og i forbindelse med årets julemarked på Museum Jorn,
arrangerer Jim Lyngvild et life-size krybbespil, der bebuder Juleevangeliet i
en opdateret version.

Jim Lyngvilds krybbespil vil bestå af en rekonstruktion af stalden i Betlehem, som Jesusbarnet blev født i. Derudover illustrerer Jim Lyngvild hele det administrative og PR-orienterede apparat, som udbredelsen af juleevangeliet kræver for at nå ud til alle. Det bliver et krybbespil som du GARANTERET aldrig har set det før…

En dygtig billedfortæller
Museum Jorns direktør, Jacob Thage, forklarer om baggrunden for at vise en moderne fortolkning af Juleevangeliet på museet: ”Jim Lyngvild interesserer sig for billeder som sprog. Han er en eminent billedfortæller. Med sine fortolkninger af blandt andet biblens historier, udfordrer han vores vante forestillinger om julen og vores fælles fortid. Han kommer med et bud på, hvordan man kan gøre historien levende og vedkommende. Jim Lyngvild kan, som

Asger Jorn kunne i sin tid, få alle mennesker til at SE på billeder. Både Jim Lyngvild og Asger Jorn viser os en ny vej til at afkode billeder.

Tre skarpe til Jim Lyngvild:
Hvorfor er det relevant at lave et krybbespil af Jim Lyngvild på Museum Jorn? ”Jorn mente selv at den sydeuropæiske kristenkultur, med fællesmarkedet og EU i spidsen, havde ødelagt forståelsen af de værdier som Nordens kultur kunne bidrage med. Han så den nordiske ånd som barbarisk og handlingsbetonet og især billedbåren og den sydeuropæiske som forfinet, spekulativ og skrifttung. Det er netop med dette afsæt jeg skaber juleevangeliet. Via handlingen og forståelsen. Da Jesus blev født, skete det største pr- og trosmæssige skred i verdenshistorien. Han, ene mand, skabte en lavine der stadig skrider den dag i dag.”

Er det en karikatur af kristendommen?
”Jeg ønsker ikke at fornedre troen, tværtimod, jeg ønsker at gøre den forståelig for det moderne menneske der vægter penge, magt og succes højere end det uvejelige som troen jo netop er skabt af. Kan man kombinere disse to ting med lige stor respekt? Altså vise at troen og handlingen ikke står i modsætningsforhold men altid har eksisteret side om side.”

Hvad kan man forvente af dit krybbespil?
”Man skal ikke forvente sig et ubetinget sødladent juleevangelium, men heller ikke en himmelråbende provokation. Provokationen for provokations skyld ville være den letteste sag i verden, men kristendommen har alle dage gennemgået mere eller mindre raffinerede nytænkninger for at få beskueren og føleren til at føle nyt. Hver generation sin opfattelse, og sådan skal det netop være, da hver ny generation altid bør, og skal, identificere sig i modsætning til sine forældre for at finde sig selv. Dette skal vi være åbne for, hvis kernen altid er kærligheden til netop troen.”
Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS