Kommende udstillinger

PER KIRKEBY: Maskiner for lys og skygge

1. september - 9. december 2018

I efteråret 2018 ville Danmarks internationalt mest indflydelsesrige kunster,
Per Kirkeby være fyldt 80 år. Museum Jorn markerer årsdagen med en stor retrospektiv udstilling, der er dedikeret til kunstnerens arbejde med murstensskulpturer og projekter af arkitektonisk karakter igennem mere end 50 år.

Udstillingens første del, der har fokus på kunstnerens innovative og stadig aktuelle anvendelse af mursten i minimalistisk skulpturel form, viser for første gang nogensinde en sammenstilling af 18 af de i alt 36 murstensskulpturer som oprindeligt blev realiseret som midlertidige projekter i flere europæiske storbyer i perioden fra 1966 til 2017. Præsentationen af de genopførte historiske murstensskulpturer fra henholdsvis Paris, Nantes, London, Münster, Essen og København ledsages af en stor mængde hidtil ukendt materiale, bl.a. tegninger og arkivalier, der giver et omfattende indblik i Per Kirkebys legende kunstneriske praksis og komplekse værkudvikling.

Med udgangspunkt i kunstnerens særegne inspirationsunivers, bestående af barndomsoplevelser, naturen, geologien, kunst- og arkitekturhistorien, belyser den anden del af udstillingen Per Kirkbys arbejde som arkitekt. Der vises et stort antal af kunstneres eget inspirationsmateriale, arkitekturmodeller, tegninger, skitser og dokumenter der illustrerer kunstnerens tanker om det æstetiske forhold mellem kunst og byggeri. Udstillingens arkitektursektion er delt op i forskellige tematiske afsnit og rummer en sammenstilling af Kirkebys realiserede men også ikke opførte private og offentlige bygningsprojekter.

Udstillingen PER KIRKEBY Maskiner for lys og skygge giver publikum en enestående mulighed for at opleve nogle af Kirkebys mest betydningsfulde murstensprojekter i en komprimeret og nuanceret sammenhæng. Den inviterer til diskussion om forholdet mellem skulptur og arkitektur og skaber grundlag for en undersøgelse af relevansen af Per Kirkebys murstensprojekter for den danske og internationale offentlighed.


Udstillingen er støttet af
The exhibition is supported by
Knud Højgaards Fond
Det Obelske Familiefond
Augustinus Fonden
SparNord Fonden
Det Nissenske Familiefond
Egernsund Tegl
KALK A/S
Murerfirmaet Lundby A/S
Gustav Hansen A/S
Gødvad Murerforretning
College360° Silkeborg
Petersen Tegl
Jyske BankHELT PRIVAT - Asger Jorns smykker

18. august - 21. oktober 2018

Museum Jorn præsenterer udstillingen "HELT PRIVAT - Asger Jorns smykker", der viser en hidtil overset side af Asger Jorn med over 25 helt særlige smykker, som han lavede til kvinderne i sit liv.

De færreste ved, at Jorn helt fra de tidlige år i Paris i 1930'erne lavede, formgav og lod fremstille personlige smykker - til sine tre hustruer, døtre, søstre og kærester.

Jorns smykker var, i modsætning til mange kunstnere i hans samtid, ikke lavet i serier med henblik på salg, men blev derimod skabt og givet med hjertet. Nærvær, kærlighed, adskillelse og strid er klare motiver og drivkræfter i Jorns smykkeproduktion.

Efter mange års arbejde er det lykkedes Museum Jorn at samle størsteparten i form af over 25 smykker i sølv, kobber og keramik. Inspirationen til smykkerne kom fra mange kilder: Indtryk fra 30’ernes livlige kunstneriske miljø med skikkelser som Miró, Picasso, Legér og Paul Klee. Ligeledes kom den fra rituelle maskers stiliserede udtryk og endelig fra surrealismens mere symbolske og erotisk ladede billedsprog.

Langsomt opnåede Jorn også i sine smykker en kunstnerisk frigørelse med stærke farver som det bærende element, og smykkernes ”rå-hed” bærer tydeligt præg af at være formet af menneskehænder.

Adskillige af smykkerne kan ses som konkrete kommentarer til Jorns livssituation i form af nyforelskelse, opbrud, graviditet og fødsel, ligesom nogle af dem varsler kommende afsked.

Det er lykkedes at finde frem til de allerfleste af de smykker, Jorn lavede, og de kan nu udstilles for første gang. Udstillingen er udelukkende blevet mulig takket være generøse udlån fra en lang række privatpersoner. Den er kurateret af museumsinspektør Jacob Thage, der i det medfølgende katalog gennemgår smykkernes biografiske kontekst og Jorns situation på smykkernes tilblivelsestidspunkt, og samtidig sætter dem i en smykkehistorisk kontekst.
Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS