Undervisningstilbud

Deltagere i børneudstillingen 2012

Børneudstillingen

En hyldest til det kreative, skabende menneske

Børneudstillingen på Museum Jorn afholdes ca. hvert andet år og er en tradition, der har eksisteret i mere end 15 år, og som stadig er en vigtig del af museets formidlingsprogram. Som hyldest til det skabende menneske inviteres børn gennem deres skoler, SFO'er og børnehaver i Silkeborg Kommune til at bidrage med værker inden for et bestemt tema.

Børneudstillingen kobler temaer i kunsten med børns egne billedudtryk og udgangspunktet er museets aktuelle udstillinger og Asger Jorns tankesæt og kreative eksperimenter. Jorn hyldede selv børns billedudtryk gennem sin kunst, og i 1940'erne inddrog han direkte sine børn i fællesværker.

Børneudstillingen er en mulighed for at sætte kunst og kreative processer på dagsorden i skoler og institutioner og inspirere til kunstnerisk fordybelse. Det er det en åben platform, hvor børn har mulighed for at vise deres værker frem for andre i professionelle rammer.

I forbindelse med børneudstilingen afholdes et inspirationskursus for lærere og pædagoger.

Næste børneudstilling er planlagt til foråret 2018.Tidligere børneudstillinger

Børneudstilling | Jorn – menneskedyr
22. april - 15. maj 2016

Børneudstilling | Jorn - proces og eksperiment
10. oktober - 23. november 2014

Børneudstilling | Drømme
19. april - 12. maj 2013

Børneudstilling | Masker og dæmoner
3. maj - 27. maj 2012

Børneudstilling | Børn Kunst Vand
5. februar - 27. februar 2011

Børneudstilling | Krig og kaos - kærlighed og knus
31. januar - 22. februar 2009

Børneudstilling | Den lange rejse
2. februar – 24. februar 2008Hverdagskunst eksisterer ikke, for kunst er fest!

(Asger Jorn)
Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS