Torsdagsintroduktioner

Introduktioner, torsdage i efteråret 2018


I efteråret har vi gratis introduktioner til "PER KIRKEBY Maskiner for lys og skygge" hver torsdag aften kl. 18-18.30 og kl. 19-19.30. Hver omvisning giver et særligt indblik i forskellige sider af Kirkeby og hans kunst.

Reservation anbefales på reception@museumjorn.dk.

Per Kirkebys inspiration

TORSDAG D. 20. SEPTEMBER KL. 18.00-18.30

Per Kirkeby var en suveræn kunstner, men han var også geolog, og det giver mulighed for et særligt inspirerende univers, hvor kunst og naturvidenskab mødes. Per Kirkeby formår at udnytte denne særlige mulighed, hvilket kan opleves i tegninger, skitser og arkitekturmodeller i udstillingen.

Arkitekten Per Kirkeby

TORSDAG D. 20. SEPTEMBER KL. 19.00-19.30

Kunstneren var optaget af tanker om det æstetiske forhold mellem kunst og byggeri. Oplev tematiske afsnit i udstillingen, hvor materiale udstilles om både opførte og uopførte byggeprojekter – private og offentlige.

50 år med mursten

TORSDAG D. 27. SEPTEMBER KL. 18.00-18.30

Per Kirkeby fik på et meget tidligt tidspunkt i sit liv mulighed og interesse for at sammensætte former af brugte byggematerialer. At sammensætte mursten blev en fascination af både et materiale og urgamle traditioner for at skabe rum til brug og til at sætte spørgsmålstegn for mennesker.

Landskabets kunstner

TORSDAG D. 27. SEPTEMBER KL. 19.00-19.30

Per Kirkeby er aldrig langt væk fra naturen som kunstner. Omfattende er mængden af skitser afsat på papir eller plader til tryk i det fri. Tanker og refleksioner blev nedfældet i tæt sammenhæng med sete og sansede i det fri. Følg sporet fra natur til Kirkebys tolkning i form og rum.

Skulptur og arkitektur

TORSDAG D. 4. OKTOBER KL. 18.00-18.30

”Med murstenene vil jeg bygge en langstrakt ”ruin”. Det er ikke det helt præcise udtryk, selv om jeg godt kan lide det, for det er jo nyt og friskt murværk vi kommer til at lave og der er ikke noget med sjusket ruin-illusion. Det er snarere noget med at mure det øverste af en vinduesåbning først og (andre) isolerede elementer. Et buestik der står på gulvet, en lav mur, en sokkel med mønstermur pludseligt, men vigtigst en sfinks. Og en bænk.” Per Kirkeby 1978

Byrum og kunst

TORSDAG D. 4. OKTOBER KL. 19.00-19.30

I 1980érne lavede per Kirkeby murstensskulpturer, hvori indgik kvadratiske platforme med mulighed for kropslig interaktion, det var simpelthen muligt at sidde eller stå på dem. Altså var kunstværket ikke isoleret og lukket om sig selv, men i kontakt med nuet og det liv, som leves i samspil med kunstværket.

Naturvidenskabens kunstner

TORSDAG D. 11. OKTOBER KL. 18.00-18.30

Per Kirkeby var både geolog og kunstner. Hans kunst handler om naturen, om bjerge, træ, sten, vand og alle de mønstre og strukturerer, man kan finde i naturen. Han undersøger, leger, bryder og eksperimenterer med alle de facetter, han finder og tænker sig ind i naturen. Omsætter til skulpturer og arkitektoniske kunstværker.

Skulptur med distance

TORSDAG D. 11. OKTOBER KL. 19.00-19.30

”Jeg vil være formskabende og en hver stor form starter med en irritation.” Per Kirkeby 1984. En skulptur kan sættes op i et rum så den danner en barriere i et eksisterende rumforløb. Den kan tvinge os som beskuere til at indrette vores bevægelser efter den, og på den måde afkræver den en øget opmærksomhed fra os.

Minimalisme i skulptur

TORSDAG D. 18. OKTOBER KL. 18.00-18.30

Per Kirkeby formår om nogen kunstner at forene minimalisme med livagtighed, det vedkommende og dirrende dynamiske i sine murstensskulpturer. De inviterer indenfor til nærmere granskning, til at man på egen krop erfarer deres tyngde og mærker deres leg med lys og skygge. Skulpturerne repræsenterer på samme tid noget hidtil ukendt og dog genkendeligt.

Om at skabe form

TORSDAG D. 18. OKTOBER KL. 19.00-19.30

Til inspiration for sine arbejder trækker Per Kirkeby på et enorm inspirationsunivers. Det består af barndomsoplevelser, naturen, geologien, kunst, arkitektur- og arkæologihistorien. I tegninger, skitser, modeller og dokumenter spores arbejdsmetoden som ophobning eller snarere en syntese af en stor og bred mængde viden og indsigt.

Naturvidenskab og kunst

TORSDAG D. 25. OKTOBER KL. 18.00-18.30

Per Kirkeby arbejder som kunstner ud fra et særligt afsæt med hans baggrund i geologien og kunsten. Som beskuer til Per Kirkebys skulpturer og arkitektoniske projekter bliver man presset til grænserne for samtidigt at kunne forholde sig til naturen, naturens spor i tredimensionale former og endelig hvordan disse skulpturer og arkitekturprojekter virker på mennesket.

Skyggedans og geologi

TORSDAG D. 25. OKTOBER KL. 19.00-19.30

Enkelheden og fascinationen er umiddelbar. Man drages mod Per Kirkebys særegne rum, registrerer skyggernes og lysets dans, og har man mod lader man sig invitere (invitere) ind. Oplever på sin egen krop, hvordan man ved sine egne bevægelser kan sætte bevægelse i det, der i første omgang og på afstand opleves som monumentalt og urokkeligt!

Organisk vækst og arkitektur

TORSDAG D. 1. NOVEMBER KL. 18.00-18.30

”Uden at være fuldstændig ens, er mursten lige store. De indeholder så at sige det samme. De foretager den samme bevægelse. At gentage den samme enhed et antal gange – til uendeligt - er forudsætningen for formernes forløb.” Per Kirkeby 1991. Murstens-grammatik har indbyggede, begrænsede udfoldelsesmuligheder. Hvorfra kommer antydningen af organisk vækst?

Skulptur på 40 tons

TORSDAG D. 1. NOVEMBER KL. 19.00-19.30

Per Kirkeby laver 70 midlertidige murstensskulpturer i årene 1966 – 2017. 18 af disse midlertidige murstensprojekter er med på udstillingen. Oprindeligt var skulpturerne indendørsprojekter i flere europæiske storbyer. Skulpturen fra Nantes er blandt de allerstørste skulpturer blandt dem. Den består af næsten 10.000 mursten og vejer cirka 40 tons.

Per Kirkeby i arkitekturen

TORSDAG D. 8. NOVEMBER KL. 18.00-18.30

”Murstenen og dens regler, altså forbandt og hvad der elleres hører til det tusindårige håndværk, var ren struktur, det tilgodeså hvad man kalder konceptuelle forestillinger. Og til den anden side var mursten fuldt af associationer og henvisninger. Henvisninger til den store og historisk dybe arkitektur, med ruiner og andre sætstykker, drivende tåge, månelys.” Per Kirkeby 1985

Mere end en dekoration

TORSDAG D. 8. NOVEMBER KL. 19.00-19.30

”Skulptur er former og rumlige flader og forløb som skal være udtryksfulde og som er hævet over det blot dekorative” Per Kirkeby 1984. Per Kirkebys skulpturer tiltrækker og inviterer ind til interaktion med os – beskueren. De kan byde velkommen med en antydning af omfavnelse og de kan være forsigtigt, tøvende i deres invitation. Dette undersøges i egen kropslig nærhed med skulpturerne.

Skulpturens systematik

TORSDAG D. 15. NOVEMBER KL. 18.00-18.30

Per Kirkeby brugte selv udtrykket Maskiner for lys og skygge som metafor for sine murstensskulpturer. Han forbandt skulpturerne med maskiner fulde af kraft, bevægelse og handling. De producerer lys og skygge, som forvandler rummet omkring os – og os hvis vi er i skulpturens nærhed. Skulpturen stiller spørgsmål til arkitektur som begreb og livets flygtighed.

Mursten fortæller...

TORSDAG D. 15. NOVEMBER KL. 19.00-19.30

”I sin tid lavede jeg netop en (….) høj kvadratisk kasse af mursten. Det var dengang der var noget der hed minimal art og det havde naturligvis noget med det at gøre, men ligeså vigtigt var det at det ikke var en glat perfekt skulptur men netop af mursten med hvad dette materiale rummer af associationer.” Per Kirkeby 1974. Per Kirkebys strukturer sætter ikke grænse mellem liv og kunst, men prøver tværtimod at forene dem med hinanden.

Kunstnerens inspirationskilder

TORSDAG D. 22. NOVEMBER KL. 18.00-18.30

Kan en skulptur eller et arkitektonisk projekt være en syntese i fysisk form? En syntese af Barndomsoplevelser, naturen, geologien kunst- og arkitekthistorien og endnu mere? I kunstneren Per Kirkebys tilfælde et berettiget spørgsmål. I Per Kirkebys skulpturer prøver vi at spore ophobninger og sammenkoblinger af oplevelser, viden og erfaring.

En kasse af mursten

TORSDAG D. 22. NOVEMBER KL. 19.00-19.30

Per Kirkeby lavede i 1966 sin første murstensskulptur til en udstilling i Kbh. Skulpturen var todelt – bygget løst op af gule mursten og omgivet af et blåt stakit, som dannede en kvadratisk indhegning. Tre elementer med en masse spørgsmål og oplæg til undersøgelser. Må man træde på en opbygget platform? eller dækker platformen over noget? Indhegner stakittet noget, eller danner den afgræsning til hele den omgivende verden?

En søjle eller?

TORSDAG D. 29. NOVEMBER KL. 18.00-18.30

Når en søjle placeres i umiddelbar nærhed af en skilderhus-inspireret murstensskulptur, hvad sker der så? Kan dialog opstå mellem disse to forskellige udtryk? Hvad bliver deres indbyrdes forhold, og hvad gør vores tilstedeværelse i den sammenhæng. Alle Per Kirkebys murstensskulpturer er muret op af den samme grundform, inden for den samme grammatik og alligevel har de hvert deres individuelle udtryk!

Kunst i nuet

TORSDAG D. 29. NOVEMBER KL. 19.00-19.30

Ved at indarbejde elementer som platforme, bænke og lignende konstruktioner i sine murstensskulpturer kombineret med tegn på ønske om udvikling og vækst, inviterer Per Kirkeby os tæt på og i dirket kontakt med hans værker. Det forhindrer stilstand, sikrer foranderlighed og garanterer liv og en plads i nuet.

Skulptur og bevægelse

TORSDAG D. 6. DECEMBER KL. 18.00-18.30

Ved at opsætte en skulptur i det åbne som en ”forhindring”, en integreret del af det omgivende, så tvinges vi som beskuere til at forholde os til skulpturen. Måske må vi for at passere sætte farten ned, indrette vores bevægelser til mødet. På den måde er vi nødt til at give skulpturen opmærksomhed. Vi går tættere på forholdet mellem skulptur og vores egen krop – både i dimensioner og i bevægelse!

Det nye i ruinen

TORSDAG D. 6. DECEMBER KL. 19.00-19.30

Med viden om sin fortid er man bedre rustet til at møde sin fremtid. Per Kirkeby undersøger og stiller spørgsmål ved at inddrage elementer fra oldtiden og vores tilsammen mange kulturer. Når sådanne elementer sammensættes i nye konstellationer, så opstår spørgsmål som; hvor er vi på vej hen? Og hvad er det for nogle arkitektoniske og rumlige elementer vi har brug for eller ønsker at videreføre?


Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS