Søndagsomvisninger

Introduktioner, søndage i efteråret 2018

Introduktioner med guide

Alle søndage i efteråret kl. 12 – 13 (2. september – 9. december) tilbydes introduktioner til Jorn og hans kunst. Disse guidede introduktioner har afslutningsvis en kort præsentation af udstillingen Per Kirkeby: Maskiner for lys og skygge. Alle er velkomne og merprisen for deltagelse i introduktionen er kr. 30,-

Reservation anbefales på reception@museumjorn.dk

Den spontane Jorn

SØNDAG D. 23. SEPTEMBER KL. 12-13

Hvordan kan man som kunstner række ud efter det umiddelbare og omsætte dette til billedsprog? Et billedsprog vel at mærke, som lægger op til åben dialog!

Jorns Menneskedyr

SØNDAG D. 30. SEPTEMBER KL. 12-13

Vi går tæt på dyret i mennesket – mennesket i dyret. Jorn arbejdede abstrakt med sin kunst, men hvem er de så? Alle de væsner, der befolker hans værker.

Kunst og eksperiment

SØNDAG D. 7. OKTOBER KL. 12-13

For Jorn kunne den kreative proces i et kunstværk startes på meget forskellig vis. Der kan lægges en stram plan med et præcist mål, men den kreative proces kan også startes i eksperimentet, der hvor man er sat uden for kontrol!

Jorn og fællesskaber

SØNDAG D. 14. OKTOBER KL. 12-13

Jorn som den samlende kunstner. Som midtpunkt og omdrejningspunkt i samarbejder og fællesskaber. Om som kunstner at føle sig som en del af noget større, men uden at være begrænset af en fastlåst tænkning og en begrænset udtryksmåde.

Jorn og ler

SØNDAG D. 21. OKTOBER KL. 12-13

Jorn lavede en masse kunstværker i ler. Måske de tidlige ting er med en malende kunstners tilgang. Farver, motiv og dekoration stod højt på dagsordenen. Men Jorn sprænger alle rammer og begrænsninger i senere kunstværker i ler. Vi går tæt på den rejse!

Hverdagskunst ifølge Jorn

SØNDAG D. 28. OKTOBER KL. 12-13

Jorn arbejdede som kunstner med rigtig mange dimensioner på samme tid. At kunst burde være en naturlig del af vores alle sammens hverdagsliv var en af mange visioner. Vi følger trådende i udkast til udsmykninger, udsmykningsprojektet på Statsgymnasiet i 1950´erne, og hvad gik tankerne om det industrielle maleri egentligt ud på?

Hvor bor Guldsvinet?

SØNDAG D. 4. NOVEMBER KL. 12-13

Asger Jorn malede i første del en serie malerier, som han tilsammen kaldte for Krigsvisioner. Hvad handlede det om, og hvor var han selv i sit liv i den periode? Hvordan kan man som kunstner arbejde med meget konkrete historiske begivenheder i sine kunstværker, og alligevel gøre dem eviggyldige og alt andet end låst i tid?

Jorn og fortiden

SØNDAG D. 11. NOVEMBER KL. 12-13

Jorn var meget optaget af historien, de store fortællinger og i særdeleshed den nordiske fortid. Hvad var det, der var så interessant, og hvordan kan man møde noget genkendeligt i myter og billeder, der er mange tusinde år gamle!

Hvem er de dyr?

SØNDAG D. 18. NOVEMBER KL. 12-13

Jorn er som kunstner abstrakt. Der er aldrig et facit eller en entydig konklusion til hans kunstværker. Men trods abstraktionen er der i mange af hans værker et mylder af væsner og dyrelignende figurerer. Hvor kommer de fra, hvem er de, og hvad er det de vil?

Farven blå

SØNDAG D. 25. NOVEMBER KL. 12-13

En farve kan ofte symbolisere en hel række ting, og det kan lede til en masse tolkninger af kunstværker, som kan have mere eller mindre bund i virkeligheden. Vi går tæt på farven blå: hvad vil den, og hvad kan den – og i samspil med andre farver? På den måde kan man ledes på både veje og vildveje i kunsten, vi prøver forskellige muligheder og ser hvorhen det bringer os!

Nedbrydning i kunsten

SØNDAG D. 2. DECEMBER KL. 12-13

”Hvis man ikke går til yderligheder, er der ingen grund til at gå.” Citat af Jorn. Vi går tæt på Jorns modifikationer – gamle malerier, som han maler ovenpå. Er det ren destruktion, er det nedbrydning – og hvad kommer der efter en omfattende nedbrydning? Vi samler op på Jorn-eksperimenter og afprøvning af metoder.

Krig som tilstand

SØNDAG D. 9. DECEMBER KL. 12-13

Jorn malede over en 15 år lang periode indimellem på det store maleri Stalingrad. Hvordan omsætter man en historisk begivenhed, der ændrer alt, til billedsprog? Hvad stiller man som beskuer op med et maleri, som er tilstand? Vi prøver at finde veje til, hvordan vi kan nærme os et stort maleri, som aldrig er malet færdigt, og som alligevel ofte omtales som et hovedværk af Jorn.


Museum JornGUDENÅVEJ 7-9DK-8600 SILKEBORG+45 8682 5388INFO@MUSEUMJORN.DKThis is the official website of Museum Jorn - Silkeborg|Any commercial user or copying must be approved by Museum Jorn - Silkeborg|Powered by Ajour CMS